Ł.Szumowski o noweli ust. o zawodzie lekarza: w przyszłym tygodniu do konsultacji

09 Maja 2019, 10:29 szumowski łukasz

Projekt noweli ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty w przyszłym tygodniu trafi do szerokich konsultacji społecznych – zapowiada minister zdrowia Łukasz Szumowski. Jakie zapisy z projektu przygotowanego przez specjalny Zespół pozostaną?

Propozycję zmian zapisów w ustawie o zawodzie lekarza opracował zespół pod przewodnictwem dra Jarosława Bilińskiego, powołany wiosną 2018 r. w efekcie porozumienia zawartego z przedstawicielami lekarzy rezydentów. Zespół pod koniec ubiegłego roku zaprezentował założenia dotyczące nowych rozwiązań. Minister poinformował, że ministerialny projekt nowelizacji zawiera ok. 80 proc. propozycji przygotowanych przez Zespół.

Jak mówił dziennikarzom minister, projekt przewiduje wprowadzenie nowych zasad odbywania stażu podyplomowego, w tym przede wszystkim wprowadzenie spersonalizowanego programu stażu pozwalającego na częściowy wybór przez lekarza dziedzin medycyny, w ramach którego prowadzony będzie staż.

Chodzi także o wprowadzenie nowych zasad przeprowadzania Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) i Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego (LDEK), w tym ogólnodostępne bazy pytań, z których pochodzić będzie 70 proc. pytań egzaminacyjnych, oraz możliwość podchodzenia do egzaminu już na ostatnim roku studiów.

Projekt zakłada ponadto wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych dotyczących procedury naboru lekarzy i lekarzy dentystów na specjalizacje lub realizacji szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach medycyny – nowe przepisy mają pozwolić na zwiększenie dostępu do wszystkich wolnych w kraju miejsc specjalizacyjnych. Jak podkreślał minister ma to służyć transparentności procesu rozdzielania tych miejsc między lekarzy ubiegających się o rezydentury i miejsca pozarezydenckie.

W projekcie zapisano też wprowadzeni nowych zasad dotyczących realizacji szkolenia specjalizacyjnego, w tym szczegółowe przepisy o odbywaniu dyżurów medycznych, zgodnie z propozycjami Zespołu dr. Bilińskiego, dotyczące zwłaszcza uprawnień rodzicielskich, monitorowania przebiegu szkolenia, zmiany dziedziny medycyny, w której odbywa się szkolenie z zachowaniem prawa do rezydentury.

- Po podstawowym module rezydenci uzyskają znacznie więcej uprawnień do samodzielnej pracy  – będą mogli być wykazywani w NFZ, czyli po pierwszym roku specjalizacji. To będzie rok ochronny, żeby nie można było ich wysłać na samodzielny dyżur na SOR – wyjaśniał minister.

- Nowe przepisy mają wprowadzić jedynie odpłatne formy szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim, co oznacza rezygnację z wolontariatu – podkreślił minister zdrowia.

Nowy egzamin

Jak mówił minister, projekt zakłada wprowadzenie nowego egzaminu państwowego – Państwowego Egzaminu Modułowego, który będzie narzędziem sprawdzającym wiedzę zdobytą przez lekarzy na danym etapie ustawicznego rozwoju zawodowego jak i oceniającym skuteczność oraz jakość kształcenia prowadzonego przez jednostki szkolące; złożenie tego egzaminu z wynikiem pozytywnym skutkować będzie zwiększeniem wynagrodzenia i ściśle określoną samodzielnością zawodową.

Zweryfikowane zostaną również przepisy określające przebieg egzaminu PES, w tym ogólnodostępne bazy pytań, z których pochodzić będzie 70 proc. pytań egzaminacyjnych.

Certyfikaty umiejętności

Dodatkowo projektowane przepisy mają wprowadzić nowe rozwiązania dotyczące przyznawania certyfikatu umiejętności zawodowej. Doprecyzowane zostaną też zapisy dotyczące doskonalenia zawodowego obejmujące m.in. zapis, że lekarzowi i lekarzowi dentyście zatrudnionemu w ramach umowy o pracę, który nie realizuje szkolenia specjalizacyjnego, przysługuje 6 dni płatnego urlopu szkoleniowego rocznie.

Przewidziano także wprowadzenie nowej ścieżki nostryfikacji dyplomów wydawanych przez uczelnie lekarzom w krajach spoza UE.

Projekt zakłada też wprowadzenie uproszczonego trybu zatrudniania w polskim systemie opieki zdrowotnej lekarzy specjalistów cudzoziemców spoza UE, co powinno stworzyć możliwość szybkiego uzupełnienia kadry medycznej w podmiotach leczniczych.

Ponadto projekt wprowadza nowe rozwiązania dotyczące akredytacji uprawnionych do szkolenia specjalizacyjnego.

Liczba specjalizacji bez zmian

Minister podkreślił, że bez zmian pozostanie liczba specjalizacji, które będą określone w zarządzeniu do ustawy. Jak mówił, sposób redukcji jest skomplikowany, ponieważ nie zawsze udaje się połączyć dwie specjalizacje w jedną. - To praca na rok, dwa w przyszłej kadencji, aby doprowadzić do sukcesywnej redukcji specjalizacji – dodał.

Co wykreślono z projektu Zespołu?

Jak mówił Ł.Szumowski projekt w obecnym kształcie nie zawiera postulowanych podwyżek, przekazania kompetencji dotyczących organizowania stażu do samorządu zawodowego, zapisów o wynagrodzeniu dla kierownika specjalizacji.

- Nie zmienialiśmy wszystkich przepisów pracy dla wszystkich lekarzy, bo tu jest opór pracodawców, dyrektorów szpitali. My jako Ministerstwo Zdrowia jesteśmy pracodawcą dla rezydentów i możemy dać im lepsze warunki pracy, ale nie możemy wejść w buty wszystkich pracodawców i narzucić im warunków – wyjaśniał minister.

W obecnym kształcie projektu nie ma też zapisów o miesiącu kolejnego urlopu na uczenie się do specjalizacji. Jak mówił minister, takich uprawnień nie mają ani prawnicy, ani architekci.

- Jeszcze w czwartek zaplanowane jest kolejne spotkanie z grupą rezydencko-lekarską, a w przyszłym tygodniu projekt trafi do konsultacji – poinformował minister. Dodał, że będą to szerokie konsultacje, a procedowanie projektu ma się zakończyć jeszcze w tej kadencji.

BPO

Zobacz również:

Zespół opracował projekt zmian przepisów dot. m.in. szkolenia podyplomowego lekarzy

Projekt zmian przepisów dot. m.in.szkolenia podyplomowego - przekazany ministrowi

NRL za głęboką reformą kształcenia lekarzy i zmianą warunków pracy

ZK OZZL o zmianach w szkoleniach lekarzy i lekarzy dentystów

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

właściciel podmiotu leczniczego Piątek, 10 Maja 2019, 16:10
Mam nadzieję, że wreszcie ułatwią pracę lekarzom spoza UE, są świetnymi specjalistami, oby tylko nie ulegli naciskowi rady lekarskiej (z oczywistych przyczyn nie powinna zabierać głosu w tej sprawie - konkurencja)
Żenua Czwartek, 09 Maja 2019, 18:38
Bardzo dobrze, że ułatwiamy nostryfikacje dyplomów lekarzom spoza UE!!! W końcu jak płace są na poziomie Pakistanu to niech i poziom usług będzie na takim samym :)))