RPO do Radziwiłła: Proszę o uzasadnienie braku finansowania in vitro

17 Grudnia 2015, 13:04 in vitro

Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w oficjalnym piśmie do Konstantego Radziwiłła, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie przyczyn planowanej rezygnacji z finansowania ze środków publicznych procedury in vitro, a także przedstawienia argumentów przemawiających za wsparciem innych metod leczenia niepłodności.

Jak podkreślił rzecznik, termin połowy 2016 roku, gdy ministerstwo ma już skończyć finansowanie in vitro, oznacza ogromny problem dla osób, u których in vitro jest jedyną nadzieją na urodzenie dziecka, a także powrót do sytuacji, gdy procedura ta będzie możliwa jedynie dla ludzi zamożnych.

Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w efekcie rządowego programu leczenia niepłodności do dnia 1 grudnia, urodziło się ponad 3.700 dzieci. Obecnie, w trakcie leczenia jest dodatkowo ponad 17 tys. par.  – Zaprzestanie finansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego ze środków publicznych spowoduje, że wiele osób, które obecnie poddane są leczeniu, nie zdąży w pełni wykorzystać przewidzianych przez program możliwości, w tym w szczególności nie będą oni mogli skorzystać z gwarantowanych trzech prób procedury wspomaganego rozrodu.

Rzecznik zaznaczył, że Ministerstwo Zdrowia mówi o planowanym wsparciu innych niż in vitro metod leczenia niepłodności. Rzecznik poprosił zatem o konkretne wyjaśnienie takiej decyzji, gdyż jak pisze, metoda in vitro jest nierzadko jedyną umożliwiającą posiadanie potomstwa.


AP

Źródło: rpo.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz