Przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek ZUS? Kukiz15 złożył projekt noweli ustawy w Sejmie

10 Maja 2019, 11:11 pieniądze

Dobrowolność opłaty składek ZUS (składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) przez przedsiębiorców - przewiduje projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który został skierowany do Sejmu przez posłów ugrupowania Kukiz15.

Obecnie przedsiębiorcy zmuszeni są do opłaty obowiązkowych składek na ZUS w wysokości 1.316,97 zł lub 555,89 zł (tzw. mały ZUS dla nowych firm). Od 1 stycznia 2019 r. możliwe jest także opłacanie niższych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, proporcjonalnie do wysokości przychodu. Z preferencji mogą skorzystać jedynie osoby, które uzyskały przychód w 2018 r. w kwocie nieprzekraczającej trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018 r., czyli 63000 zł.

Według posłów ugrupowania Kukiz 15, w wielu przypadkach obowiązek opłaty składek ZUS prowadzi do bankructwa przedsiębiorców. Obecny, obowiązkowy ZUS stanowi istotne obciążenie dla przedsiębiorców, którzy uzyskują niskie marże ze swojej działalności, a dla wielu firm stanowi barierę w dalszym rozwoju - czytamy w uzasadnieniu.

Jak argumentują posłowie, obowiązkowe składki na ZUS to obciążenie zwłaszcza dla mikrofirm, które mają 30 proc. udział w tworzeniu PKB, a jednocześnie jedynie 2/3 z nich przeżywa pierwszy rok działalności. 

Z danych ZUS wynika, że na koniec 2018 roku ponad 500 tys. płatników było zadłużonych na kwotę 14,5 mld zł. Dużą grupę zadłużonych przedsiębiorców stanowią małe firmy niezatrudniające pracowników. Z danych ZUS wynika, że ok. 296 tys. płatników prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki sami za siebie ma dług sięgający 4,8 mld zł.

Właśnie dlatego ugrupowanie Kukiz 15, proponuje odwrócenie obecnej hierarchii obowiązujących zasad. W myśl procedowanej noweli to przedsiębiorca miałby decydować w jakiej wysokości powinien płacić składki ZUS. 

Jakie skutki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Może dojść do sytuacji potrzeby rekompensaty straty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w związku z przyjęciem niniejszej ustawy ze środków budżetu państwa. Posłowie Kukiz15 oszacowali łączny koszt obciążeń dla FUS z tytułu projektowanej zmiany w maksymalnej wysokości ok. 4 mld zł rocznie. Jednak jak argumentują wnioskodawcy to bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ponieważ szacunki zakładają rezygnację z opłat składek ZUS przez wszystkie jednoosobowe działalności gospodarcze (3,1 mln. firm).

Koszt poniesionych strat miałby zostać sfinansowany z dodatkowych wpływów podatkowych w związku z lepszymi wynikami przedsiębiorstw podyktowanymi mniejszym klinem podatkowym, mniejszą liczbą bankructw przedsiębiorstw oraz szeroko pojętym rozwojem przedsiębiorczości wskutek radykalnej poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Stanley Czwartek, 08 Sierpnia 2019, 9:27
Koniec. Nie zagłosuję na PIS tylko na KUKIZ-15. To świństwo wszystko wszystkim, ale dla nas nic, dla osób po 50-ce. Chcemy dożyć emerytury mając jednoosobowe firmy ,bo nikt nas nie chce. Ten coraz większy ZUS jest nie do przejścia. NIe interesuje nas emerytura, bo jakaś już będzie. Teraz chcemy legalnie pracować, a państwo na to nie pozwala i płacić składki na emeryturę zależnie od możliwości tak aby nie oddać całych oszczędności .To już przerabiałem.