Przedsiębiorcy będą zwolnieni ze składek ZUS? Kukiz15 złożył projekt noweli ustawy w Sejmie

10 Maja 2019, 11:11 pieniądze

Dobrowolność opłaty składek ZUS (składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) przez przedsiębiorców - przewiduje projekt noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który został skierowany do Sejmu przez posłów ugrupowania Kukiz15.

Obecnie przedsiębiorcy zmuszeni są do opłaty obowiązkowych składek na ZUS w wysokości 1.316,97 zł lub 555,89 zł (tzw. mały ZUS dla nowych firm). Od 1 stycznia 2019 r. możliwe jest także opłacanie niższych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, proporcjonalnie do wysokości przychodu. Z preferencji mogą skorzystać jedynie osoby, które uzyskały przychód w 2018 r. w kwocie nieprzekraczającej trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018 r., czyli 63000 zł.

Według posłów ugrupowania Kukiz 15, w wielu przypadkach obowiązek opłaty składek ZUS prowadzi do bankructwa przedsiębiorców. Obecny, obowiązkowy ZUS stanowi istotne obciążenie dla przedsiębiorców, którzy uzyskują niskie marże ze swojej działalności, a dla wielu firm stanowi barierę w dalszym rozwoju - czytamy w uzasadnieniu.

Jak argumentują posłowie, obowiązkowe składki na ZUS to obciążenie zwłaszcza dla mikrofirm, które mają 30 proc. udział w tworzeniu PKB, a jednocześnie jedynie 2/3 z nich przeżywa pierwszy rok działalności. 

Z danych ZUS wynika, że na koniec 2018 roku ponad 500 tys. płatników było zadłużonych na kwotę 14,5 mld zł. Dużą grupę zadłużonych przedsiębiorców stanowią małe firmy niezatrudniające pracowników. Z danych ZUS wynika, że ok. 296 tys. płatników prowadzących działalność gospodarczą i płacących składki sami za siebie ma dług sięgający 4,8 mld zł.

Właśnie dlatego ugrupowanie Kukiz 15, proponuje odwrócenie obecnej hierarchii obowiązujących zasad. W myśl procedowanej noweli to przedsiębiorca miałby decydować w jakiej wysokości powinien płacić składki ZUS. 

Jakie skutki dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Może dojść do sytuacji potrzeby rekompensaty straty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) w związku z przyjęciem niniejszej ustawy ze środków budżetu państwa. Posłowie Kukiz15 oszacowali łączny koszt obciążeń dla FUS z tytułu projektowanej zmiany w maksymalnej wysokości ok. 4 mld zł rocznie. Jednak jak argumentują wnioskodawcy to bardzo mało prawdopodobny scenariusz, ponieważ szacunki zakładają rezygnację z opłat składek ZUS przez wszystkie jednoosobowe działalności gospodarcze (3,1 mln. firm).

Koszt poniesionych strat miałby zostać sfinansowany z dodatkowych wpływów podatkowych w związku z lepszymi wynikami przedsiębiorstw podyktowanymi mniejszym klinem podatkowym, mniejszą liczbą bankructw przedsiębiorstw oraz szeroko pojętym rozwojem przedsiębiorczości wskutek radykalnej poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz