Senat poparł ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej

10 Maja 2019, 12:40 SENAT

Senat przyjął bez poprawek ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej, która stwarza ramy prawne do opracowania i przyjęcia strategii. Ma ona powstać do 30 listopada br.

Senatorowie jednogłośnie (84 głosy za) opowiedzieli się za przyjęciem tej ustawy bez poprawek.

Ustawę o Narodowej Strategii Onkologicznej, której projekt Prezydent RP podpisał w styczniu, Sejm przyjął pod koniec kwietnia. Dokument stwarza ramy prawne umożliwiające opracowanie i przyjęcie strategii, czyli dokumentu o charakterze kompleksowym i długookresowym. Ma on stanowić odpowiedź na wzrost zachorowań na nowotwory w Polsce.

Celem strategii ma być obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, zmniejszenie umieralności z powodu tych chorób oraz poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.

W myśl projektu, strategię ma przygotować zespół działający przy ministrze zdrowia. W jego skład wejdą m.in. przedstawiciele ministra zdrowia, prezydenta, Narodowego Funduszu Zdrowia, Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, towarzystw onkologicznych i organizacji zrzeszających pacjentów onkologicznych.

W trakcie prac sejmowej komisji zdrowia wprowadzono zmianę, która przesuwa termin przygotowania Strategii z 30 września na 30 listopada br.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz