Samorząd lekarzy i rektorzy uczelni medycznych o skandalicznych wycenach

13 Maja 2019, 10:56 Senior w szpitalu

Bezpodstawny i skandaliczny - tak Naczelna Rada Lekarska oraz Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych ocenili sposób różnicowania środków finansowych przeznaczanych na wykonanie procedur medycznych w zależności od poziomu jaki szpital otrzymał w sieci.

We wspólnym stanowisku NRL i KRAUM podkreśliły, że wyrażają stanowczy sprzeciw wobec rozwiązań, jakie prezes NFZ przyjął w zarządzeniu w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, które to zarządzenie dotyczyć ma rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej. Zdaniem lekarzy i przedstawicieli środowiska akademickiego różnicowanie środków między szpitalami z I i II poziomu zabezpieczenia jest "skandalicznie niesprawiedliwy i bezpodstawny". Co więcej przyjęte rozwiązanie ma w sposób nieuzasadniony dyskryminować szpitale wyższych poziomów systemu, a przecież - jak wskazują NIL i KRAUM - pieniądze powinny podążać za pacjentami.

- Wsłuchując się w liczne głosy oburzenia przedmiotową sprawą oczekujemy od Ministra Zdrowia natychmiastowej interwencji i doprowadzenie do niezwłocznej nowelizacji zarządzenia w taki sposób, aby nie dyskryminowało szpitali wyższych stopni referencyjności- podkreślili we wspólnym stanowisku Andrzej Matyja, prezes NRL, oraz prof. Przemysław Jałowiecki, przewodniczący KRAUM.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz