Wielkopolski NFZ: Dodatkowe 21 mln zł na zabiegi endoprotezoplastyki

13 Maja 2019, 9:46 kasa pieniądze

Wielkopolski oddział NFZ przeznaczył w tym roku ponad 21 mln zł na dodatkowe zabiegi endoprotezoplastyki.

18,6 miliona złotych zostało już przekazane placówkom, które przeprowadzają tego typu zabiegi, z czego ponad 5 mln zł to pieniądze za procedury dotychczas wykonane ponad wartość zawartych umów.

- Na podstawie analizy wydatków z ubiegłego roku widzimy, że akurat w tej dziedzinie, dodatkowe pieniądze realnie wpływają na skrócenie czasu oczekiwania na wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. – W 2018 roku na dodatkowe świadczenia w tym zakresie przekazaliśmy ponad 28 milionów złotych.

Te dodatkowe pieniądze sprawiły, że kolejka osób oczekujących w Wielkopolsce na endoprotezoplastykę stawu biodrowego zmniejszyła się z 7709 osób na koniec 2017 roku, do 6898 na koniec 2018 roku. Z powodu wykonania zabiegu z kolejki skreślono w tym czasie 1217 pacjentów, ale ciągle zapisywane są nowe osoby. Średni czas oczekiwania w ciągu 12 miesięcy 2018 roku w przypadkach pilnych skrócił się o 42 dni (z 163 dni do 122 dni), a w stabilnych o 103 dni (z 563 do 460 dni). Należy zwrócić uwagę na to, że jest to czas średni, co oznacza, że są placówki, w których kolejki są dłuższe, ale są też takie, w których na endoprotezę stawu biodrowego czeka się o wiele krócej - informuje OW NFZ. 

W przypadku endoprotez stawu kolanowego sytuacja wygląda podobnie. Dzięki dodatkowym środkom liczba oczekujących zmniejszyła się z 8161 na koniec 2017 roku do 7485 na koniec czwartego kwartału 2018 roku, a z kolejki wykreślono w tym czasie 860 osób, u których zabieg został wykonany. Średni czas oczekiwania w przypadkach pilnych skrócił się ze 164 do 147 dni, a w przypadkach stabilnych z 562 do 534 dni.

 źródło: NFZ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz