NFZ z 4,9 proc. więcej pieniędzy. Co z podwyżkami płac?

14 Maja 2019, 14:54 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Składka z ZUS ma być w tym roku wyższa o 4,05 mld zł, niż planowano, do tego dojdzie 116 mln zł z KRUS. W jakich dziedzinach przewidziano jakie wzrosty?

Komisja Zdrowia dostała projekt zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o zapowiadane dodatkowe 4 mld zł na leczenie i refundację. 

Składka trafiająca do NFZ z ZUS ma być w tym roku wyższa o 4,05 mld zł niż w obecnym planie, a z KRUS o 116 mln zł. NFZ bazuje zmieniając plan m.in. na realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-III 2019 r. oraz w prognozie realizacji przychodów w okresie IV-XII 2019 r. sporządzonej na podstawie struktury realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2010-2018.

971 mln zł z trzynastki
W swojej prognozie NFZ uwzględnił też konsekwencje tzw. 13-tki dla emerytów, czyli ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Ile więcej na świadczenia? 4,9 proc.

Koszty świadczeń opieki zdrowotnej wzrosną o 4,14 mld zł. Taka kwota trafi do oddziałów Funduszu. 

Dokonany przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu podział środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dotyczy m.in.:
- świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych,
- świadczeń dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach całkowitego budżetu na refundację,

- projektowanej, poczynając od dnia 1 lipca 2019 r., zmiany wyceny świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń, związanej ze zwiększającymi się kosztami ich udzielania, w szczególności umożliwiającej
zwiększenie kosztów wynagrodzeń personelu.

POZ z 1 mld zł więcej, AOS z niewielkim wzrostem

Do podstawowej opieki zdrowotnej trafić ma o prawie 1,06 mld zł więcej - czyli 9,38 proc. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, czyli wąskie gardło systemu ochrony zdrowia, dostanie 175,6 mln zł więcej. to wzrost o 3,63 proc. 

Do szpitali trafią ponad 2 mld zł. to o 4,67 proc. więcej. 

Koszty administracyjne wyższe o 20 mln zł

Koszty administracyjne NFZ wzrosną o 20 mln zł, w tym w oddziałach wojewódzkich NFZ o 8 mln zł. Podyktowane to jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań nałożonych na Narodowy Fundusz Zdrowia przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie kosztów usług obcych i wynagrodzeń.
Uwzględniając ww. zwiększenie kosztów administracyjnych ich udział w kosztach ogółem Funduszu wynosić będzie 0,92%, w tym w części dotyczącej wynagrodzeń 0,42%.

Aleksandra Kurowska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Realman Wtorek, 21 Maja 2019, 1:45
Ile pieniędzy na zdrowie przekazywanych przez MZ zostaje w oddziałach NFZ...? Im wyższa ranga tej placówki - tym więcej...
dada Poniedziałek, 20 Maja 2019, 10:25
Praca w funduszu=praca za półdarmo. Koszty pracy 0.42% ...to jest po prostu żenada.