Środa w pigułce

15 Maja 2019, 7:44 kalendarz

W Sejmie:

Porządek obrad (15,16,17 maj) m.in.:

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druki nr 3176 i 3397)

Możliwe rozszerzenie porządku dziennego obrad o :

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3408 i )
  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3409 i )
  • Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (druki nr ) 

Planowane posiedzenia zespołów, komisji i podkomisji:

Środa

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona. Tematy posiedzenia: 1. Wybranie prezydium i ukonstytuowanie zespołu. 2. Omówienie planu pracy do końca obecnej kadencji. 3. Określenie założeń zmierzających do powołania Krajowego Programu Walki z Chorobami Neurodegeneracyjnymi.

14:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii. W planach posiedzenia zespołu:

Wyzwania systemu opieki nad pacjentami hematoonkologicznymi - jak poprawić skuteczność leczenia

14:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia komisji:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3408) - uzasadnia Minister Zdrowia.

15:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia komisji:

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3409) - uzasadnia Minister Zdrowia.

15:00 Komisja Finansów Publicznych. W planach posiedzenia komisji m.in.:

Zaopiniowanie wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz