Ile pielęgniarek i położnych weszło, a ile wróciło do zawodu w latach 2014-2018?

15 Maja 2019, 11:27 szpital chirurg operacja pielęgniarka lekarz

Wczoraj podczas wczorajszego posiedzenia podzespołu ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, prezes NFZ Andrzej Jacyna wskazywał na problem braku kadr pielęgniarskich. - To główne zagrożenie w najbliższych latach- mówił. Tymczasem Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych publikuje raport dot. liczby przeszkolonego i wchodzącego do zawodu personelu w latach 2014 – 2018. Ile pielęgniarek i położnych zostało przeszkolonych? Ile powróciło do zawodu?

Przypomnijmy że według prognoz PEX Pharma Sequence liczba pielęgniarek i położnych spadnie z 258 tys. w 2018 r. do 217 tys. w 2024 r., co oznacza spadek w przeliczeniu liczby pielęgniarek i położnych na 1 tys. mieszkańców z 6,78 na 5,74.

- To główne zagrożenie w najbliższych latach. Będzie się pogłębiało. Powstała dziura, która obserwujemy. Właśnie za 5-10 lat będzie ten moment gdzie deficyt sięgnie dna. Nie uda nam się go nadrobić - wskazywał Andrzej Jacyna. 

Z prezentacją raportu zbiegła się publikacja danych Naczelna Izby Pielęgniarek i Położnych dot. liczby pielęgniarek i położnych, które uzyskały zaświadczenie o przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w latach 2014-2018.

W latach 2014-2018 w 45 okręgowych radach pielęgniarek i położnych przeszkolono łącznie 1994 pielęgniarek i 304 położnych. Najwięcej pielęgniarek przeszkolono w województwie mazowieckim – 442 pielęgniarek (co stanowi 22,16 proc. wszystkich przeszkolonych pielęgniarek). Największą liczbę położnych przeszkolono w województwie małopolskim i mazowieckim po – 36 położnych (co stanowi 23,68 proc. wszystkich przeszkolonych położnych).

 

 

W badanych latach liczba absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo wykonywania zawodu pielęgniarki wynosiła 20020 i w poszczególnych latach kształtowała się następująco, w roku: 2014 – 3467, 2015 – 3762, 2016 – 3976, 2017 – 4197, 2018 – 4618.

 

 

Można przyjąć, że absolwenci, którzy zgłaszali się do okręgowych izb pielęgniarek i położnych po stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki podjęli pracę w placówkach ochrony zdrowia - wskazuje Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 

Powrót do zawodu

Zgodnie z ramowym Programem przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, przeszkolenie nie może trwać krócej niż trzy miesiące i dłużej niż sześć miesięcy.

Czas trwania przeszkolenia ustala okręgowa rada pielęgniarek i położnych lub jej prezydium, indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, po ocenie złożonych dokumentów pod względem formalnoprawnym, w zależności od długości okresu niewykonywania zawodu i wynosi on:

  1. 3 miesiące, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi od 5 do 10 lat,
  2. 4 miesiące, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi powyżej 10 do 15 lat,
  3. 5 miesięcy, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi powyżej 15 do 20 lat,
  4. 6 miesięcy, w przypadku gdy okres niewykonywania zawodu wynosi powyżej 20 lat.

Analiza danych za lata 2017-2018 pokazuje, że na przeszkolenie zgłaszały się przede wszystkim pielęgniarki, które nie wykonywały zawodu przez okres powyżej 20 lat i prawdopodobnie nie podjęły pracy w zawodzie po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej.

 

Najwięcej pielęgniarek uzyskało zaświadczenie o przeszkoleniu w roku 2015 – 562 oraz w roku 2014 – 436.  Najmniej pielęgniarek zostało przeszkolonych w 2017 roku – 303. Najwięcej położnych uzyskało zaświadczenie o przeszkoleniu w roku 2015 – 69 położne. 

Można domniemywać, iż wzrost liczby przeszkolonych pielęgniarek i położnych w roku 2015 wynikał z przyjętych rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, wprowadzających gwarancję środków finansowych przeznaczonych na realizację podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Powyższe, prawdopodobnie miało także wpływ na wzrost liczby absolwentów w roku 2018 na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo, którzy uzyskali po raz pierwszy prawo wykonywania zawodu.

 źródło: NIPIP

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

2 komentarze

Olka Czwartek, 27 Czerwca 2019, 22:19
Dylemat miałam i to mega czy iść w pielęgniarstwo po tym jak mama miała swoje wzloty i upadki zawodowe. Ale w sumie od kilku lat pracuje na stałe w medicover i widzę, że jej się poprawiło. Ma bliżej do pracy, bo miejscówka jest dobrze skomunikowana z miastem, a i godzinowo wreszcie nie robi dniami i nocami jak było wcześniej
ola Wtorek, 21 Maja 2019, 9:40
Nikt większej głupoty nie może podawać jak Naczelna Rada,te co się przeszkoliły to nie znaczy ,że pracują.Pora ogłosić ,że w ciągu 2 miesięcy każdy ma potwierdzić,że pracuje i wtedy zrobić raport, a nie wykazywać martwe dusze.