Komisja finansów o zmianie planu finansowego NFZ

15 Maja 2019, 16:27 sejm

Sejmowa Komisja Finansów pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ws. Projektu zmiany planu finansowego NFZ przewidującego zwiększenie budżetu funduszu o dodatkowe 4,14 mld zł.

 -Na tę zmianę czekają zarówno pacjenci jak i świadczeniodawcy. Duża zmiana, na poziomie 4 mld 100 mln zł wynika głównie z tego, ze wysokość wynagrodzeń w gospodarce jest dużo wyższa niż było to wyceniane rok temu w trakcie opracowania planu finansowego NFZ. Jesienią trwały prace nad zmianą planu finansowego w związku z rosnącymi przychodami. Na wniosek Ministerstwa Finansów zmieniliśmy decyzje i skorzystaliśmy z uruchomienia funduszu zapasowego. Dziś chcielibyśmy kwotę ponad 4 mld uwolnić i zrealizować planowane zwiększenie kosztów – mówił Andrzej Jacyna, Prezes NFZ.

Jak już pisaliśmy dokonany przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu podział środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej dotyczym.in.:

- świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczeń udzielanych przez ratowników medycznych,
- świadczeń dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach całkowitego budżetu na refundację,

- Podział środków oszacowano algorytmicznie. W tym planie nie uwzględniono środków na zapłatę świadczeń z lat ubiegłych. Przekazywane środki są ukierunkowane na bieżące potrzeby wojewódzkich oddziałów Funduszu – mówił wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski pytanie o wypłatę zaległych nadwykonań w ramach dodatkowych środków.

Zmiana od 1 lipca br. będzie dotyczyła wszystkich świadczeń - chcemy w tej zmianie znacząco podnieść dziedziny, w których sytuacja jest trudna. Myślimy o psychiatrii, psychiatrii dziecięcej, rehabilitacji oraz sanatoriach… gdzie od paru lat nie były zmienione wyceny, a wiemy, że tam w dużej mierze pracują fizjoterapeuci, grupa która jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń. Chcemy dać szanse świadczeniodawcom na możliwość zmiany tych wynagrodzeń w związku ze zmianą wyceny świadczeń od 1 lipca – mówił prezes Andrzej Jacyna

 JK 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz