Państwowa inicjatywa dla uczciwych cen leków

16 Maja 2019, 9:17 SZUMOWSKI

Łukasz Szumowski wraz z ministrami i przedstawicielami resortów zdrowia z Czech, Litwy, Słowacji i Węgier, podpisał memorandum w sprawie współpracy na rzecz współpracy na rzecz uczciwych cen leków. Zdaniem przedstawicieli V4 oraz Litwy głównym celem nawiązanej współpracy ma być wypracowanie praktycznych mechanizmów umożliwiających zwiększenie dostępności leków w przystępnych cenach.

Podpisana dziś deklaracja, w której sygnatariusze zadeklarowali wymianę informacji m.in. dotyczących cen leków refundowanych i instrumentów podziału ryzyka, to kontynuacja międzynarodowej inicjatywy dotyczącej uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych – projekt Fair and Affordable Prices of Medicines (FaAP). Zgodnie z zapowiedziami resorty zdrowia państw sygnatariuszy będą ściśle współpracować w celu wymiany wiedzy w zakresie polityki lekowej i refundacji. Celem nadrzędnym jest wykorzystanie łącznego potencjału zakupowego, jakim dysponować będą państwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwa.

- To historyczny dzień. Naszym celem jest zapewnienie możliwie szerokiej dostępności do leków. Nasza współpraca rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy sygnowano pierwsze memorandum. Do dziś udało się nam zebrać wielu ekspertów, z których wiedzy szeroko korzystamy- podkreślił Łukasz Szumowski.– Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zagranicznym partnerom oraz moim współpracownikom z Polski za ich determinację, zaangażowanie i wytrwałość. Jestem głęboko przekonany, że jest to wysiłek, który w przyszłości przyniesie pacjentom z naszych państw wymierne efekty– dodał minister zdrowia.

Jak zapewnia resort zdrowia nadrzędnym celem całej inicjatywy będzie zapewnienie uczciwej i przystępnej ceny leków, która będzie akceptowalna zarówno dla systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach naszego regionu, jak i dla samych pacjentów. Dodatkowo rozwiązanie te mają zapewnić przemysłowi farmaceutycznemu wystarczającą zachętę do inwestowania w innowacje i produkcję leków. Jednym z kluczowych aspektów współpracy w być dobrowolna wymiana informacji na temat dobrych praktyk w obszarze polityki cenowej, oceny technologii medycznych, jak i danych z procesów realizowanych w poszczególnych państwach. Łukasz Szumowski zapewnił jednocześnie, że informacje te będą przekazywane tak by nie naruszały poufności.

- Niemal w każdym kraju w trakcie negocjacji cenowych od producentów słyszymy zdanie, że "oferowana nam cena jest najniższą spośród wszystkich krajów". Pozwala nam to sądzić, że w przypadku 99 proc. przypadków jest to kłamstwo. Dlatego dziękuję Polsce za rozpoczęcie tej ważnej inicjatywy- podsumował Aurelijus Veryga, minister zdrowia Litwy.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Tomasz Piątek, 17 Maja 2019, 7:41
#ŻądamyBezpłatnychLekówPoTransplantacji