Czwartek w pigułce

16 Maja 2019, 7:41 kalendarz

W Sejmie:

Porządek obrad (15,16,17 maj) m.in.:

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Możliwe rozszerzenie porządku dziennego obrad o :

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw 
  •  
  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw 
  • Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami  

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Onkologii; Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego. W planach posiedzenia:

Leczenie chorób nowotworowych w Polsce? Jak poprawić wyniki? Program: Otwarcie posiedzenia, przywitanie gości (Przewodniczący Parlamentarnych Zespołów)/ Onkologia akademicka jako kluczowy element walki z rakiem w Polsce (prof. Jacek Jassem, Klinika Onkologii i Radioterapii GUMed)/ Aktualny Oncoindex i co z niego wynika? O dostępie do terapii lekowych polskich pacjentów onkologicznych (Agata Polińska, Wiceprezes Fundacji Onkologicznej Alivia, prof. Cezary Szczylik, Oddział Onkologii Klinicznej Szpitala Europejskie Centrum Zdrowia Otwock)/ Stanowisko Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia (przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia)

11:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 rok. Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. w zakresie działania Komisji Zdrowia 

15:00 Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia. W planach posiedzenia:

Nieprawidłowości związane z rozliczaniem procedur przerywania ciąży przez placówki medyczne.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz