Zmiany dla świadczeniodawców w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej

16 Maja 2019, 12:28 lekarz

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza zmiany, które umożliwią elektroniczną weryfikację i walidację świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lekarzy, pielęgniarki i fizjoterapeutów i psychologów oraz wykonywanych przez nich świadczeń gwarantowanych w zakresie opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Dla porad lekarza i psychologa oraz wizyt pielęgniarki i fizjoterapeuty zostały przypisane kody, które będą sprawozdawane przez świadczeniodawcę wraz z datą realizacji świadczenia. Na podstawie tych danych Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał możliwość zweryfikowania, czy warunki udzielania świadczeń określone  w przepisach rozporządzenia, odnoszące się do liczby wykonanych porad lub wizyt zostały spełnione zgodnie z rozporządzeniem.

Uzasadniając zmianę fundusz powołuje się na zalecenia Naczelnej Izby Kontroli z 2018 r. Zgodnie z oceną NIK, wprowadzenie kodów określonych w załączniku do projektu zarządzenia i ich sprawozdawanie przez świadczeniodawców, przyczyni się do podniesienia jakości realizowanych świadczeń oraz sprawowania skuteczniejszego nadzoru nad ich wykonaniem.

źródło: NFZ

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Michał Piątek, 17 Maja 2019, 11:14
Nie rozumiem, w jaki sposób sprawozdawczość ma wpłynąć na poprawę JAKOŚCI świadczeń?