Resort zdrowia rezygnuje z pieczątek

16 Maja 2019, 15:09 pismo dokument podpis

Do opiniowania skierowane zostały dwa projekty dot. specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów oraz diagnostów laboratoryjnych mające na celu deregulację obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek. 

Przypomnijmy, że w ostatnich dniach resort zdrowia do opiniowania skierowały projekty przewidujące także zniesienie obowiązku stosowania pieczęci w odniesieniu do skierowania na badanie laboratoryjne oraz autoryzacji wyników badań laboratoryjnych oraz na duplikatach i odpisach dyplomu oraz kartach przebiegu szkolenia specjalizacyjnego fizjoterapeutów

Dziś do opiniowania skierowane zostały projektu noweli rozporządzeń dot.stosowania pieczęci w przebiegu szkolenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych oraz farmaceutów.

- Należy zrezygnować z obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek w celu dążenia do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw przez wybór stosowania pieczęci, nadruku lub naklejki. Wymóg stosowania jedynie pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm - argumentuje zmiany resort zdrowia.

 JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz