E. Rafalska: wprowadzamy środowiskowe domy samopomocy typu D

17 Maja 2019, 10:15 RAFALSKA
- Podpisałam nowelizację rozporządzenia, która wprowadza nowy typ środowiskowego domu samopomocy - typu D - dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi - poinformowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska.

Obecnie funkcjonują trzy typy ŚDS, podzielone w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone. Typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych, typ B - dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz typ C - dla wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom może obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób (domy wielotypowe). Nowelizacja rozporządzenia podpisana w czwartek przez minister rodziny wprowadza nowy typ ŚDS: D - dla osób ze spektrum autyzmu.

O utworzenie środowiskowych domów samopomocy nowego typu apelowało środowisko opiekunów osób z autyzmem i z niepełnosprawnością sprzężoną, składając w trakcie manifestacji pod siedzibą resortu petycję w tej sprawie.

Jak dodała, określona będzie minimalna liczba miejsc dla domów typu D. - Nie może być mniejsza niż pięć w przypadku osób ze spektrum autyzmu, i nie mniej niż siedem dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi albo osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi - powiedziała.

 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz