Tydzień w pigułce

20 Maja 2019, 8:09 kalendarz

Wtorek:

10:00 Posiedzenie Rady Ministrów. W planach posiedzenia, m.in.:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. 

Sejm, 12:00 Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych. W planach posiedzenia:

Prawa wyborcze osób głuchych

Senat, 11:00 Komisja Zdrowia. W planach posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1186, druki sejmowe nr 3408, 3462 i 3462-A).
  2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1187, druki sejmowe nr 3409, 3463 i 3463-A).
  3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (druk senacki nr 1177, druki sejmowe nr 3176, 3397 i 3397-A).

Środa

22.05, 10:30 Debata PZ: "SM: rozwój medycyny szansą na zatrzymanie postępu choroby"

12:00 Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych. W planach posiedzenia:

Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. dotyczącego różnicowania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną - referuje przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o projekcie nowego systemu orzecznictwa - referuje przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązania wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności - referuje przedstawiciel Ministra Zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz