Popularne leki przeciwkaszlowe definitywnie wycofane z UE. Mogą powodować problemy z sercem

21 Maja 2019, 10:23 Leki apteka

Europejska Agencja Leków (EMA) zaleciła, zgodnie z wnioskiem Komitetu ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC), unieważnienie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu leków zawierających fenspirydyn. Powodem tej decyzji jest fakt, że popularne leki przeciwkaszlowe mogą powodować poważne problemy z rytmem pracy serca.

Przeciwkaszlowe leki zawierające fenspirydyn nie będą sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z zaleceniem Komitetu PRAC mają zostać wycofane z rynku z uwagi na ryzyko wystąpienia po ich przyjęci nagłych i poważnych problemów z rytmem serca.

Pod koniec ubiegłego tygodnia EMA w specjalnym komunikacie poinformowała, że analiza dostępnych dowodów, w tym również odnotowane przypadki nieprawidłowości w aktywności elektrycznej serca u pacjentów stosujących preparaty przeciwkaszlowe z fenspirydynem, wykazała, że produkty lecznicze mogą powodować wydłużenie tzw. odstępu QT, co w efekcie może powodować wystąpienie groźnych dla życia komorowych zaburzeń rytmu serca. PRAC zwrócił również uwagę, że leki zawierające fenspirydyn zalecane były dotychczas w terapii kaszlu nieciężkiego.

Leki fenspirydynem dotychczas były dostępne w postaci syropu lub tabletek i stosowane były u dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat. W całej UE leki te zostały dopuszczone w drodze procedur krajowych m.in. w Bułgarii, Francji, na Łotwie, Litwie, w Polsce, Portugalii i Rumunii i są dostępne pod różnymi markami (Elofen, Epistat, Eurefin, Eurespal, Fenspogal, Fosidal, Kudorp, Pneumorel, Pulneo, Еуреспал i Сиресп).

Przypomnijmy, że przegląd dla fenspirydynu rozpoczęto w połowie lutego. W tym samym czasie - w ramach środka zapobiegawczego - PRAC zalecił wstrzymanie w obrocie preparatów zawierających ocenianą substancję.

 

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz