Rada Ministrów zajmie się dziś nowelą ustawy dot. placówek całodobowej opieki

21 Maja 2019, 10:51 pielęgniarka pacjent opieka ręka

Poszerzenie zakresu uprawnień kontrolnych urzędów nadzorujący placówki pomocy społecznej, zaostrzenie kar oraz większe wymagania przy otwieraniu placówki przewiduje projekt przedstawiony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którym zajmie się dziś Rada Ministrów.

Projektowana ustawa ma na celu ograniczenie skali nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, a tym samym zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób starszych i niepełnosprawnych przebywających w takich placówkach, poprawę skuteczności stosowania sankcji nakładanych na podmioty prowadzące placówki bez zezwolenia oraz poprawę warunków pobytu osób przebywających w legalnie działających placówkach całodobowej opieki. 

Projekt przewiduje między innymi poszerzenie zakresu uprawnień kontrolnych inspektorów urzędów wojewódzkich, przeprowadzających czynności z zakresu kontroli i nadzoru w pomocy społecznej.

Podmiot prowadzący placówke bez zezwolenia podlega karze pieniężnej w wysokości 10, lub 20 tys. zł. Kara może zostać ponowione przez wojewodę w wysokości 40 tys. zł. Ponadto zaostrzone zostaną kary dla podmiotów prowadzących bez zezwolenia więcej niż jedną placówkę. Będzie ona wynosiła 40 tys. zł, a nie jak dotychczas 10 lub 20 tys. zł. 

Jednocześnie wojewoda będzie miał uprawnienia do nakazania wstrzymania prowadzenia placówki, z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w placówce, nawet jeśli jest to placówka mająca zezwolenie. Dotychczas możliwość nakazania wstrzymania działalności dotyczyła placówek nielegalnych, wojewoda musiał więc najpierw wydać decyzję cofającą zezwolenie, a dopiero po jej uprawomocnieniu się mógł nakazać wstrzymanie działalności nielegalnej  już wtedy placówki.

Ponadto ustawa wprowadza się nowe wymogi w zakresie dokumentów wymaganych przy wniosku o uzyskanie zezwolenia i dokumentacji prowadzonej w placówce. Wprowadzone mają zostać także wymogi w zakresie kwalifikacji dla personelu opiekuńczego zatrudnionego w placówce. - Brak takich wymogów w chwili obecnej sprawia, że opiekę nad mieszkańcami placówek sprawują często osoby przypadkowe, bez podstawowej wiedzy w tym zakresie - czytamy w uzasadnieniu.

źródło: RCL

Zobacz również:

W Polsce stwierdzono działanie 128 nielegalnych domów opieki. MRPiPS: To efekt skutecznych kontroli

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz