Porozumienie Rzecznika Praw Pacjenta i Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

21 Maja 2019, 11:55 porozumienie umowa uścisk dłoni

Rzecznik Praw Pacjenta i Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisali w poniedziałek porozumienie o współpracy na rzecz osób doświadczających kryzysu psychicznego. To pierwsze takie porozumienie w Polsce podpisane ze szkołą wyższą.

Jak poinformował Rzecznik Praw Pacjenta realizacja porozumienia odbywać się będzie poprzez:

  • wydanie publikacji edukacyjnej dotyczącej wybranego tematu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki psychiatrii dzieci i młodzieży;

  • wypracowanie propozycji zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego;

  • zorganizowanie konferencji naukowej z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego;

  • opracowanie poradnika dla małoletnich pacjentów i rodziców;

  • opracowanie rozwiązań z zakresu praw pacjenta dotyczących subpopulacji małoletnich pacjentów;

  • wzajemne wsparcie w organizacji konferencji, sympozjów i innych przedsięwzięć dedykowanych ochronie zdrowia psychicznego;

  • umożliwienie odbywania praktyk w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie lub u Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego przez studentów Uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem studentów Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Lekarskiego;

  • udział przedstawiciela Uniwersytetu w pracach Rady Młodych Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta;

  • uwzględnienie problematyki praw pacjentów psychiatrycznych w pracach magisterskich i doktoranckich;

  • wsparcie opiniodawcze z zakresu psychiatrii w szczególnie skomplikowanych sprawach prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta.

- Psychiatria zajmując się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń oraz chorób psychicznych i dotykając w wielu przypadkach irracjonalnego postrzegania rzeczywistości, wymaga szczególnie racjonalnego stanowienia i stosowania przepisów określających sposób postępowania z pacjentem, wobec pacjenta i na rzecz pacjenta - wskazuje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

- Jestem przekonany, że rozpoczynana dziś współpraca będzie owocna dla obydwu stron i przyczyni się do wypracowania dobrych rozwiązań dla polskiej psychiatrii” – dodaje.

W spotkaniu obok Bartłomieja Chmielowca - Rzecznika Praw Pacjenta oraz prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka - Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego udział wzięli prof. Jerzy Pisuliński - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk - Prodziekan Wydziału Lekarskiego, dr. hab. Maciej Pilecki - Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum oraz Grzegorz Saj – Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz