Powołano Koalicję Serce dla Cukrzycy

21 Maja 2019, 13:47

Polska Unia Organizacji Pacjentów wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych powołała Koalicję Serce dla Cukrzycy. Powołana została również Grupa Sterująca, która ma wypracować rekomendacje w zakresie właściwej opieki zapobiegającej i łagodzącej powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy.

Jak podkreślają organizacje, prognozy dotyczące przyczyn umieralności zakładają do roku 2030 zwiększenie umieralności z powodu cukrzycy nawet o 100 proc. Najczęstszymi powikłaniami cukrzycy są problemy sercowo-naczyniowe. Pacjenci z takimi powikłaniami stanowią około 80 proc. wszystkich chorych z cukrzycą. Głównym powodem tego stanu rzeczy jest zbyt mała wiedza pacjentów na temat cukrzycy i jej powikłań oraz brak dostępu do kompleksowej, koordynowanej opieki nad pacjentami diabetologicznymi.

Dlatego wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych Polska Unia Organizacji Pacjentów powołała Koalicję Serce dla Cukrzycy.

Powołana została również Grupa Sterująca mającą na celu wspólne wypracowanie rekomendacji w zakresie właściwej opieki zapobiegającej i łagodzącej powikłania sercowo-naczyniowe cukrzycy.

Zalecenia w tym zakresie mają być zaprezentowane jeszcze przed wakacjami na łamach raportu Rekomendacje w zakresie skutecznego zapobiegania i leczenia powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy.

- Cały obszar związany z profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań wymaga podjęcia wielu działań systemowych, w tym uwzględnienia perspektywy pacjenta. Koalicja jako merytoryczny partner administracji chce stanowić ciało doradcze w tym zakresie - mówi Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów.

Jak wskazują inicjatorzy Koalicji, jej nadrzędnym celem działań jest poprawa jakości i długości życia pacjentów diabetologicznych z powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Wspólnie realizowane są działania mające na celu poprawę sytuacji pacjentów poprzez kształtowanie przyjaznego chorym systemu ochrony zdrowia, budowanie świadomości w obszarze występowania cukrzycy oraz powikłań sercowo-naczyniowych promocja profilaktyki pierwotnej i wtórnej, integracja pacjentów na poziomie ogólnopolskim i lokalnym, edukacja w zakresie diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, czy wsparcia psychologicznego oraz współpraca z ekspertami, partnerami społecznymi i decydentami.

Źródło: mat. pras.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz