Ruszyła kampania STOP Barierom

21 Maja 2019, 14:32 wyroby medyczne niepełnosprawny wózek inwalidzki

Ruszyła kampania STOP Barierom realizowana przez Fundację Neuron Plus. Projekt ma charakter informacyjno-edukacyjny i porusza problem dostępności usług dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej i komercyjnej. Kampania propaguje ideę likwidacji barier przez
przedsiębiorstwa i instytucje oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu.

Fundacja Neuron Plus, która działa na rzecz umacniania więzi rodzinnych i społecznych, zwraca uwagę, że problem barier dotyczy wielu milionów ludzi z różnymi niepełnosprawnościami.

Szacuje się, że w Unii Europejskiej żyje ich ponad 80 mln, z czego 46 mln stanowią kobiety i dziewczęta. Z kolei w Polsce, według ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia, żyje od 4,9 do 7,7 mln osób deklarujących posiadanie poważnych oraz mniej poważnych ograniczeń w samodzielnym wykonywaniu czynności, jakie ludzie zwykle wykonują. Przy czym liczba 4,9 mln obejmuje osoby z prawnym orzeczeniem o niepełnosprawności oraz te, które nie posiadają takiego statusu - o ograniczonej zdolności do wykonywania czynności w stopniu poważnym. Prawnym lub równoważnym orzeczeniem o niepełnosprawności posługuje się natomiast blisko 3,8 mln Polaków.

Jest to więc znaczna grupa ludzi, która charakteryzuje się takimi samymi potrzebami w dostępnie do różnego rodzaju usług jak osoby pełnosprawne. Przy tym napotyka na swojej drodze bariery, m.in. architektoniczne czy społeczne, utrudniające swobodne funkcjonowanie. W dużej mierze wynikają one z niskiej świadomości społeczeństwa w zakresie różnych typów niepełnosprawności.

- Dla pełnosprawnej zdrowej osoby załatwienie spraw w banku, w urzędzie czy na poczcie to proste, prozaiczne czynności. Dla osób niepełnosprawnych stanowią często przeszkodę nie do pokonania. Osoby z niepełnosprawnością żyją w każdym społeczeństwie, dlatego likwidacja barier w dostępie do usług powinna stanowić priorytet każdej instytucji i przedsiębiorstwa. – wskazuje prof. dr hab.
n. med. Janusz Kocki, Członek Rady Naukowej Fundacji Neuron Plus.

Podczas kampanii Stop Barierom fundacja zamierza zachęcać różne podmioty do wdrażania rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także informować i edukować osoby zagrożone wykluczeniem społecznym o możliwości skorzystania z dostępnych usług.

Kampania STOP Barierom jest zaproszeniem dla firm i instytucji, które posiadają rozwiązania dedykowane osobom niepełnosprawnym oraz tych, które zamierzają dopiero wprowadzić konieczne modyfikacje, do włączenia się w tę akcję.

W ramach projektu powstała strona www.stopbarierom.pl, na której umieszczono komentarze ekspertów Fundacji Neuron Plus. W swoich wypowiedziach poruszają oni tematy związane m.in. z dostępnością edukacji i przestrzeni publicznej czy z barierami, które przeszkadzają
niepełnosprawnym Polkom i Polakom w korzystaniu z wypoczynku i rekreacji.

Strona akcji posiada też na bieżąco aktualizowaną mapę miejsc bez barier dla osób z niepełnosprawnością. 

Kolejnym etapem kampanii będzie rozbudowa witryny www.stopbarierom.pl o materiały merytoryczne oraz narzędzie interaktywnej komunikacji - live chat, umożliwiające uzyskanie porad online przez osoby niepełnosprawne m.in. w tematach rehabilitacji czy dietetyki. Wszystko to pozwoli przekształcić stronę internetową w hub informacyjno-edukacyjny dla osób z niepełnosprawnościami
i ich opiekunów.

- Dla Fundacji bardzo ważne są potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz potrzeby ich opiekunów. Programy takie jak kampania STOP Barierom powinny być stale podejmowane i realizowane w naszym społeczeństwie. Konieczność budowania świadomości stanowi kluczowy element, który daje mocny fundament do poprawy jakości i komfortu życia – podkreśla prof. Janusz Kocki.

Działalność Fundacji Neuron Plus stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności umysłowej, neurologicznej oraz genetycznej. Fundacja stara się przełamywać bariery w obszarach, w których występują wszelkie problemy i ograniczenia, związane z aktywnym funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. Projekt STOP Barierom potrwa do końca grudnia 2019 roku. 

Źródło: mat. pras.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz