Mazowsze o trudnej sytuacji szpitali wojewódzkich

22 Maja 2019, 11:11 pieniądze

Sejmik województwa mazowieckiego apeluje do premiera, ministra zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, o pilna zmianę polityki prowadzącej do obciążania podmiotów leczniczych dodatkowymi kosztami pracy wynikającymi z obietnic płacowych resortu zdrowia. Zdaniem samorządowców konieczne jest również zwiększenie o minimum 20 proc. wyceny świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu NFZ.

Zdaniem radnych Sejmiku Wojewódzkiego w ostatnich latach wyraźnie widać rosnącą presję płacową ze strony pracowników i jednocześnie liczne i trudne do przewidzenia zmiany legislacyjne, prowadzące do wzrostu wynagrodzeń wśród personelu medycznego. W efekcie przyjętej polityki rządu dodatkowe koszty wynikające ze wzrostu płac spadają na pracodawców. Niestety - jak zauważają radni sejmiku - często decyzje te niekorzystnie odbijają się na kondycji finansowej szpitali.

Zdaniem samorządowców kolejne obietnice podwyżek dla personelu medycznego i brak ich pokrycia finansowego z budżetu państwa sprawiają, że sytuacja podmiotów leczniczych należacych do województwa mazowieckiego drastycznie ulega pogorszeniu. Wstępne wyliczenia dla 2018 roku wskazują, że 11 spośród 17 SP ZOZów, dla których województwo jest organem założycielskim, odnotuje stratę. Dla porównania w roku 2017 stratę odnotowało 9 placówek, a w 2015 tylko 7.

- Od momentu wprowadzenia zmian legislacyjnych związanych ze wzrostem wynagrodzeń pracowników, kondycja finansowa, na przykładzie wojewódzkich podmiotów leczniczych, uległa znacznemu pogorszeniu- wskazują radni.

Sytuacji nie poprawiają rosnące nakłady na ochronę zdrowia, bowiem w ocenie radnych sejmiku gros środków zamiast na poprawę dostępu do świadczeń konsumowane są przez podwyżki wynagrodzeń.

- W ślad za potrzebnym wzrostem wynagrodzeń winny iść środki finansowe dla pomiotów leczniczych, niezbędną dla pełnego pokrycia dodatkowych kosztów. Konieczne przy tym jest również wzrost wyceny świadczeń zdrowotnych udzielanych pacjentom o co najmniej 20 proc. dotychczasowej wartości, tj. do poziomu uwzględniającego rzeczywiste koszty ponoszone przez podmioty lecznicze- ocenili w stanowisku samorządowcy.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz