RPO przypomina MZ o realizacji wyroku TK dot. klauzuli sumienia

18 Grudnia 2015, 9:38 rpo

Rzecznik Praw Obywatelskich już po raz drugi skierował do Ministerstwa Zdrowia prośbę o podjęcie pilnych działań mających na celu ustanowienie mechanizmu, który pozwoli pacjentowi otrzymać informację o tym, gdzie mógłby uzyskać świadczenie zdrowotne, którego wykonanie zostało mu wcześniej odmówione przez lekarza powołującego się na klauzulę sumienia. Pierwsze pismo skierowane było jeszcze do ówczesnego Ministra Zdrowia, Mariana Zembali.

Adam Bodnar zaznacza, że do tej pory nie otrzymał żadnej odpowiedzi, dlatego też zwraca się tym razem do Konstantego Radziwiłła o podjęcie działań legislacyjnych, które zapewnią  pacjentom możliwość uzyskania kompetentnych informacji o tym, gdzie powinni się zgłosić, by otrzymać konkretne świadczenie. W innym przypadku, stanowi to zagrożenie dla zdrowia pacjenta i realizacji jego praw zagwarantowanych w Konstytucji.

Pierwsze pismo zostało wysłane 12 października, czyli na kilka dni po zakwestionowaniu przez Trybunał Konstytucyjny przepisu ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim nakłada na lekarza powstrzymującego się od wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jego sumieniem obowiązek wskazania realnych możliwości uzyskania takiego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału, ustawodawca powinien zagwarantować inne, bardziej efektywne metody informowania pacjentów o innej realnej możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego.

Problem w tym, że termin utraty obowiązującej mocy zakwestionowanego przepisu nie został odroczony, co doprowadziło tym samym do utraty jego mocy w dniu wejścia w życie orzeczenia i opublikowaniu go w Dzienniku Ustaw. W praktyce oznacza to, że w Polsce nie mamy obecnie podmiotu zobowiązanego do wskazania pacjentowi możliwości uzyskania danego świadczenia zdrowotnego, po tym, jak zostało mu ono odmówione przez lekarza powołującego się na klauzulę sumienia.


AP

Źródło: rpo.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz