Pielęgniarki: Zdrowie psychiczne dzieci powinno być priorytetem rządu

22 Maja 2019, 16:00 depresja psycholog psyciatra

Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wystosowało do Ministra Zdrowia stanowisko o jak najszybsze rozpoczęcie działań naprawczych w systemie psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz natychmiastowe zwiększenie wyceny świadczeń.

Sytuacja epidemiologiczna chorób i zaburzeń psychicznych w Polsce wskazują na niepokojące zjawisko wzrostu kryzysów psychicznych wśród dzieci i młodzieży oraz rosnącej liczby depresji zakończonej podejmowaniem prób samobójczych.

Jednocześnie niedoszacowanie psychiatrii, skutkuje podejmowaniem krytycznych decyzji o likwidacji dziecięcych oddziałów psychiatrycznych. W wyniku zamykanych oddziałów zmniejsza się dostępność małoletnich pacjentów do specjalistycznej opieki psychiatrycznej powodując jednocześnie pogarszającą się sytuację i nadmierne obłożenie w oddziałach, które pozostały na rynku usług zdrowotnych.

Samorząd pielęgniarek i położnych wnioskuje, aby psychiatria dzieci i młodzieży była wpisana do Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego i potraktowana jako priorytet w działaniach Rządu oraz samorządów terytorialnych.

źródło: Prezydium NRPiP

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz