NFZ: karta EKUZ ważna trzy lata. Dla kogo?

23 Maja 2019, 10:24 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Karta EKUZ wydawana w celach turystycznych będzie ważna trzy lata, a nie jak dotychczas 18 miesięcy - przewiduje zarządzenie prezesa NFZ opublikowane w czwartek. Zarządzenie ma wejść w życie od 1 czerwca br. Kogo to dotyczy?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Jak wyjaśnił NFZ w uzasadnieniu zarządzenia, w związku ze zwiększającym się zainteresowaniem osób ubezpieczonych możliwością uzyskania EKUZ podjęta została decyzja o wydłużeniu okresu ważności do 3 lat dla grupy wnioskodawców dla której wydawane jest około 44 proc. wszystkich wydanych w danym roku kart.

Dotyczy to: osób zatrudnionych, rozumianych jako pracownicy, osoby duchowne, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariuszy służb mundurowych, funkcjonariuszy ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłowie i senatorowie, sędziowie i prokuratorzy oraz ławnicy, jak również osób prowadzących działalność gospodarczą (rolniczą lub pozarolniczą), którzy wyjeżdżają w związku z pobytem czasowym w celu innym niż związany z pracą lub nauką, i których obowiązek ubezpieczenia zdrowotnegouważa się za spełniony w rozumieniu art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

- Wydłużenie okresu ważności pozwoli na zmniejszenie częstotliwości składania wniosków przez zainteresowanych i jednocześnie nie zwiększa znacznie ryzyka związanego z nieuprawnionym posługiwaniem się kartami - podkreśla Fundusz. Jednocześnie zastrzega, że w przypadku ustalenia przez oddział wojewódzki NFZ krótszego okresu uprawnień, okres ważności EKUZ zostanie skrócony.

Bez zmian pozostaje 5 letni okres ważności karty wydanej dla emerytów oraz dzieci.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Enek Czwartek, 23 Maja 2019, 11:33
Przydałoby się coś zrobić z ciągle odpinającymi się członkami rodziny. Byle epizod pracy odpina studenta albo małżonka od ubezpieczenia jako członek rodziny i delikwent(ka) musi być ponownie zgłaszany/a. Bez sensu kołomyja.