Polska Federacja Szpitali z manifestem do kandydatów w Eurowyborach

23 Maja 2019, 11:39 szpital

Polska Federacja Szpitali zwróciła się do kandydatów w najbliższych wyborach do Parlamentu Europejskiego z manifestem wyborczym dotyczącym ochrony zdrowia. Jakie kluczowe działania w tym obszarze wskazali?

"Przed doniosłym dla Europy wydarzeniem, jakim są wybory do Parlamentu UE, Polska Federacja Szpitali pragnie zwrócić uwagę Szanownych Kandydatów do Parlamentu Europejskiego na kilka kluczowych działań w obszarze ochrony zdrowia:

  • Biorąc pod uwagę, że ochrona zdrowia jest najważniejszym elementem poczucia bezpieczeństwa obywateli UE i jednocześnie wiedząc, że jest ona jednym z najważniejszych sektorów gospodarki narodowej, unijne ustawodawstwo dotyczące tego obszaru musi być poprzedzone procesem szerokich konsultacji branżowych i społecznych oraz wykazywać się dbałością, transparentnością i stabilnością.
  • Zdrowie publiczne rozumiane jako nauka i sztuka zapobiegania chorobom, przedłużania życia, promowania zdrowia i sprawności fizycznej poprzez  ochronę środowiska, szerzenie zasad higieny oraz organizowania systemu ochrony zdrowia musi być  podstawą polityki zdrowotnej UE
  • W dobie coraz dłużej żyjących społeczeństw europejskich należy pamiętać o konieczności zachowania równowagi i spójności pomiędzy polityką zdrowotną i opieką socjalną, które tworzą system zabezpieczenia społecznego, a także rozwijać programy aktywizujące i wspierające naszych seniorów
  • W obliczu znacznych nierówności w finansowaniu ochrony zdrowia w państwach członkowskich należy promować wykorzystanie budżetu UE jako bardzo ważnego źródła inwestycji w kapitał ludzki oraz infrastrukturę podmiotów leczniczych w naszym kraju" - napisała PFS w manifeście.

Jak przypomina w manifeście, Europejska Federacja Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE reprezentuje sektor ochrony zdrowia w UE. Powołana w 1966 roku zrzesza ona organizacje szpitali oraz ich właścicieli z 28 krajów członkowskich Unii  Europejskiej. HOPE stale monitorując politykę unijną, aktywnie włącza się w procesy legislacyjne ale również rozwija inne aktywności, uczestnicząc w projektach i we wspólnych europejskich działaniach. HOPE obejmuje ponad 80 proc. zasobów szpitalnych w Europie, a jej pełnoprawnym członkiem i przedstawicielem w Polsce jest Polska Federacja Szpitali.

Polska Federacja Szpitali PFSz jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców w naszym kraju, zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, lokalizacji, czy modelu działania. PFSz działa na rzecz poprawy sytuacji szpitali i sektora ochrony zdrowia jako liczący się i konstruktywny partner społeczny, w tym szczególnie na forum Zespołu Trójstronnego do spraw Ochrony Zdrowia, jako aktywny członek Pracodawców RP oraz oczywiście w ramach Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE.

- Postrzegając Państwa jako przyszłych kreatorów polityki zdrowotnej na poziomie unijnym, pragniemy zaoferować Państwu pomoc, przy wszelkich pracach związanych z tworzeniem prawa i kreowaniu polityki zdrowotnej na forum Parlamentu Europejskiego - czytamy. Pod manifestem podpisał się Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Zarządu Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia HOPE. 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz