Pracodawcy RP do MZ ws. zmiany planu finansowego: utrzymać poziom budżetu na refundację

23 Maja 2019, 12:40 pieniądze

Pracodawcy RP zwrócili się do ministra zdrowia o korektę zmiany planu finansowego NFZ  tak, aby był on zbieżny z „Polityką lekową państwa na lata 2018-2022”. Jak podkreślają, chodzi o utrzymanie budżetu na refundację leków na zakładanym poziomie.

Projekt zmiany planu jest już po pozytywnej opinii sejmowych komisji zdrowia i finansów publicznych, a dziś (czwartek, 23 maja) ma go zaopiniować Rada NFZ. Projekt opisywaliśmy tutaj Jak się zmieni plan finansowy NFZ na 2019 rok?

Pracodawcy RP zwrócili uwagę, że na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Zdrowia działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego przy Ministrze Zdrowia, które odbyło się 20 maja br., w dyskusji został pominięty bardzo ważny temat dotyczący refundacji leków.

- Plan finansowy NFZ był już dwukrotnie nowelizowany w I kwartale br. i żadna z tych nowelizacji nie uwzględnia wzrostu wydatków na leki refundowane. Jest to tym bardziej niepokojące, że wciąż wiele leków zarejestrowanych przez Komisję Europejską nie jest refundowanych w Polsce,  a  dostępne w kraju skuteczne i bezpieczne opcje terapeutyczne nie są finansowane przez płatnika publicznego w pełnym zakresie wskazań. Polscy pacjenci często nie mają dostępu do leczenia rekomendowanego przez klinicystów, co uniemożliwia uzyskanie optymalnego efektu zdrowotnego – czytamy w liście do ministra.

- Biorąc pod uwagę powyższe z niecierpliwością oczekujemy, kiedy NFZ zacznie realizować zapisy dokumentu „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”, przyjętego przez Radę Ministrów, który zakłada że budżet na refundację będzie wynosił między 16,5 a 17 proc. Aktualnie budżet NFZ spadł do ok. 14,5 proc. – podkreślają Pracodawcy RP.

W związku z powyższym Pracodawcy RP zwrócili się z prośbą do ministra o dokonanie korekty projektu planu finansowego NFZ w celu zapewnienia jego zbieżności z dokumentem strategicznym „Polityka lekowa państwa na lata 2018-2022”.

- Liczymy na Pana otwartość oraz wyrażamy przekonanie, że modyfikacja planu i utrzymywanie budżetu na refundację na zakładanym poziomie poprawi jakość opieki i da szanse pacjentom, którzy czekają na udostępnienie nowych leków – czytamy w piśmie.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz