Strona społeczna RDS ws. pilotażu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym

23 Maja 2019, 15:11 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka

Strona pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego podjęła uchwałę ws. pilotażu koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym – ocena stanu początkowego. Partnerzy społeczni ponowili postulat powołania Komitetu Sterującego i oceny przez niego przebiegu i wyników pilotażu.

- Partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego ponawiają postulat powołania Komitetu Sterującego i umożliwienia mu pracy w trybie pozwalającym na obiektywną ocenę przebiegu i wyników pilotażu – zgodnie z Uchwałą nr 72 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2019 r.  

Strona społeczna Rady zwraca ponownie uwagę na zaburzenie kolejności działań: Komitet Sterujący nie został uwzględniony w rozporządzeniu; na dzień rozpoczęcia pilotażu nie został powołany i nie przeprowadził deklarowanych przez Ministra Zdrowia działań przygotowawczych – czytamy w przyjętej uchwale.

Jak wskazano, do chwili obecnej Minister Zdrowia nie określił w żadnym wiążącym prawnie dokumencie zasadniczych elementów służących efektywnej realizacji pilotażu, w szczególności diagnozy początkowej. Ten stan rzeczy zdaniem partnerów społecznych Rady uniemożliwi sformułowanie wyników końcowych pilotażu, który mógłby posłużyć do rzetelnego sformułowania wniosków.

Według autorów uchwały, rezygnacja z punktu odniesienia, jakim jest stan początkowy w momencie rozpoczęcia pilotażu wpłynie na jego przebieg i wynik. Szczególnie odczuwalne będzie to w zakresie:

- Oceny wprowadzenia elementów koordynacji opieki nad pacjentem pomiędzy świadczeniodawcami;

- Definiowania pożądanych kierunków zmiany ścieżek pacjenta;

- Sposobów formułowania mierników jakości leczenia;

- Badania satysfakcji pacjenta (bez ustanowionej grupy kontrolnej i bez stanu początkowego);

- Próby oszacowania poziomu uzasadnionych kosztów leczenia jako wynikowej wszystkich powyższych.

Ponadto strona społeczna RDS proponuje:

- udostępnienie podmiotom realizującym opiekę onkologiczną i umożliwienie skorzystania z narzędzi informatycznych wypracowanych we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w toku przygotowań do pilotażu.

- udostępnienie ankiety satysfakcji pacjenta wraz z metodologią jej realizacji innym podmiotom realizującym opiekę onkologiczną.

- określenie docelowego trybu funkcjonowania infolinii dla pacjentów onkologicznych; rekomendowane jest umocowanie infolinii oraz prowadzenie przez NFZ w zakresie zadań ustawowo nałożonych na tego płatnika, a także powiązanie jej z działającą i rozwijaną przez Płatnika ogólnopolską telefoniczną informacją dla pacjentów.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz