MZ planuje rewitalizację i rozbudowy COI w Warszawie

24 Maja 2019, 14:50

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił  projekt uchwały ws. ustanowienia programu „Wieloletni program inwestycji w zakresie rewitalizacji i rozbudowy Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie – etap I”.

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM to II kwartał br.

Jak czytamy, podstawową przyczyną i potrzebą wprowadzenia rozwiązań planowanych w ramach programu, jest zwiększenie wzrostu zachorowalności na nowotwory złośliwe oraz konieczność rozwijania i doskonalenia systemu opieki onkologicznej, jak również konieczność podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, radykalna poprawa komfortu pacjentów oraz zapewnienie warunków do racjonalnego, nowoczesnego i skutecznego leczenia poprzez dostosowanie COI do obecnie obowiązujących standardów.

- Obecna infrastruktura Instytutu nie daje możliwości zwiększenia bazy łóżkowej ze względu na ograniczenie funkcji przestrzennej. Dodatkowo wyeksploatowane obiekty generują coraz większe koszty utrzymania, co wymusza konieczność zwiększania nakładów na naprawy i remonty. Generowane w ten sposób koszty ograniczają możliwości rozwojowe Instytutu - czytamy.

Według MZ, realizacja inwestycji pozwoli zintegrować całość szpitala poprzez konsolidację dwóch kompleksów - przeniesienie działalności medycznej z kompleksu przy ul. Wawelskiej 15 do kompleksu przy ul. Roentgena 5 w Warszawie, zredukować koszty funkcjonowania, zwiększyć dostępność świadczeń dla pacjenta, utrzymać niezbędne zabezpieczenie poziomu i jakości świadczeń w zakresie onkologii.

Jednocześnie – jak wskazuje MZ - dzięki nowym rozwiązaniom organizacyjnym, w oparciu o nowe i istniejące oddziały, umożliwi:

1) rozszerzenie działalności dotyczącej profilaktyki pierwotnej nowotworów i edukacji społeczeństwa w zakresie czynników ryzyka chorób nowotworowych;
2) zwiększenie i wyrównanie dostępu do nowoczesnych metod leczenia i innowacyjnych terapii onkologicznych – terapia protonowa;
3) rozszerzenie zakresu opieki nad pacjentami chorymi przewlekle nowotworowo, w celu utrzymania jakości życia i pełnionych funkcji społecznych, rodzinnych i zawodowych;
4) zbudowanie mechanizmów pod współpracę i koordynację współpracy pomiędzy krajowymi ośrodkami onkologicznymi, pozwalających na udzielanie kompleksowej opieki onkologicznej (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, opieka psychologiczna, opieka paliatywna) w pełnoprofilowych ośrodkach onkologicznych np. poprzez stworzenie sieci szpitali onkologicznych składającej się z ośrodków onkologicznych o najwyższym poziomie referencyjności i wspartej mniejszymi ośrodkami satelitarnymi/regionalnymi;
5) wprowadzenie zmian organizacyjnych i zmian w sposobie leczenia pozwalających na lepsze wykorzystanie posiadanych środków i dostępnych zasobów, np. poprzez przesuwanie części świadczeń udzielanych w trybie stacjonarnym w kierunku świadczeń realizowanych ambulatoryjnie;
6) dostosowanie infrastruktury, wyposażenia i sprzętu do aktualnie panujących standardów;
7) gromadzenie danych onkologicznych pozwalających na analizę i monitorowanie efektywności systemu opieki oraz jakości i skuteczności leczenia (wyrażonych w mierzalnych wskaźnikach takich jak np. czas oczekiwania, przeżywalność, liczba wykonanych badań przesiewowych itp.);
8) ułatwienie i wykorzystanie dialogu prowadzonego pomiędzy różnymi grupami interesariuszy opieki onkologicznej (świadczeniodawcy, decydenci, pacjenci itp.).

Źródło: KPRM

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz