Tydzień w pigułce

27 Maja 2019, 8:25 kalendarz

Poniedziałek

Senat

16:00 Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk senacki nr 1176, druki sejmowe nr 3295, 3394 i 3394-A).

Wtorek

Debaty

28.05. konferencja Fundacji DKMS o rozwoju polskiej transplantologii

Sejm

10:00 Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych

Osoby głuche w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

11:00 Parlamentarny Zespół ds. Praw Pacjentów 

Debata: Diagnostyczno-terapeutyczny standard postepowania dla pacjentów z dolegliwościami dolnych dróg moczowych.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz