Raport NFZ: Nowotwory złośliwe - leczenie zabiegowe

27 Maja 2019, 13:37 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka

Ile ośrodków odnotowało nadwykonania w wybranych zakresach świadczeń w ramach leczenia zabiegowego nowotworów złośliwych? Jakie ośrodki wykonały najwięcej zabiegów? - Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował raport przedstawiający poziom koncentracji leczenia zabiegowego nowotworów złośliwych w Polsce. 

Raport przedstawia poziom koncentracji leczenia zabiegowego nowotworów złośliwych w Polsce. Biorąc pod uwagę liczbę zabiegów, ośrodki realizujące leczenie zabiegowe podzielono na dwie kategorie: 

  • ośrodki, które w 2018 r. (wg stanu danych w Centrali NFZ na dzień 14.05.2019 r.) zrealizowały liczbę świadczeń równą lub powyżej progu określonego w tym załączniku
  • pozostałe ośrodki

Dla każdego nowotworu przedstawiono informacje w postaci: mapy Polski przedstawiającej lokalizację poszczególnych ośrodków biorąc pod uwagę powyższe kategorie, wykresu słupkowego obrazującego jaki odsetek świadczeń w poszczególnych województwach jest realizowany w ośrodkach przyporządkowanych do powyższych kategorii (po prawej stronie wykresu podano łączną liczbę świadczeń)

Prezentowane w niniejszym raporcie dane dotyczą zabiegów onkologicznych sprawozdanych w karcie DILO za rok 2018.  W 2018 r. w leczeniu raka piersi jedynie 18 na 186 świadczeniodawców osiągnęło założony próg realizacji 250 zabiegów. Łącznie (w ramach pakietu oraz poza nim) najwięcej zabiegów zrealizowano w: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (1214), Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy (1110), Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu (759).
 
 

W raku jelita grubego z kolei założony próg realizacji 75 zabiegów osiągnęły 34 na 418 wszystkich ośrodków. Łącznie najwięcej zabiegów zrealizowano w: Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy (435), Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (399) oraz  Szpitalu Powiatowym w Brzezinach (344) 
 
JK
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz