Pakiet zarządzeń prezesa NFZ przekazany do konsultacji

28 Maja 2019, 9:00 NFZ

Aż 11 projektów zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zostało dziś przekazane do konsultacji publicznych. Na uwagi do dokumentów, które zmieniają m.in. wycenę świadczeń finansowanych z budżetu NFZ, centrala funduszu czeka tylko do 10 czerwca.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła dziś następujące projekty zarządzeń:

 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne;
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką;
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane;
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe;
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne;
 • w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 • w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju programy zdrowotne;
 • zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty realizujące świadczenia koordynowanej opieki nad kobietą i dzieckiem w związku z przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia;
 • zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie uzdrowiskowe.

Redakcja Polityki Zdrowotnej sprawdziła, jakie skutki finansowe przyniosą proponowane zmiany w wycenach zaproponowanych przez NZ świadczeniodawcom.

W projekcie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne i leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne przewidziano m.in. dodanie nowych produktów rozliczeniowych (np. w zakresie operacji wad serca i aorty piersiowej dodano zabieg na sercu lub aorcie – tętniaki aorty z zastosowaniem wszczepialnych środków technicznych o łącznej wartości mniejszej od zastawki biologicznej aortalnej). Zmianie ma również ulec wycena punktowa produktów rozliczeniowych z załącznika 1a do zarządzenia, która to podwyżka ma wynikać z rosnących kosztów realizacji świadczeń, a będących pochodną wzrostu płac. Szacowany przez NFZ koszt zmian wynikających z projektowanego zarządzenia ma wynieść około 375 mln złotych.

W przypadku projektu zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w dokumencie przewidziano podwyżkę wyceny świadczeń, której efektem będzie wzrost nakładów na realizowane świadczenia o 80 mln złotych w drugiej połowie tego roku.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz