Zaświadczenia o znajomości jęz. polskiego dla lekarza oraz farmaceuty - bez pieczątki

28 Maja 2019, 10:25 pielęgniarka lekarz lekarka dokumentacja

Do konsultacji trafiły projekty nowelizacji dwóch rozporządzeń dotyczące zmiany wzorów zaświadczeń o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego (dla cudzoziemców), niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty oraz farmaceuty. Proponowane zmiany polegają na zniesieniu wymogu stosowania pieczęci przez Naczelną Radę Lekarską oraz Naczelną Radę Aptekarską. Zamiast pieczęci wystarczy zaświadczenie pieczęci, nadruk lub naklejka. Według resortu zdrowia, pozwoli to na elektronizację przez stosowanie nadruku.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz egzaminu ze znajomości języka polskiego, niezbędnej do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, a także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu znajomości języka polskiego koniecznego do wykonywania zawodu farmaceuty przez cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także egzaminu ze znajomości języka polskiego.

Jak przypomina MZ, w związku z przyjęciem 28 czerwca 2018 r. przez Radę Ministrów dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców” członkowie Rady Ministrów są zobowiązani do podjęcia działań zmierzających do zmiany pozostających w zakresie ich właściwości aktów prawnych przewidujących obowiązek stosowania pieczęci lub pieczątek przez ww. podmioty.

Obecnie wzór zaświadczenia o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego, przewiduje wymóg użycia pieczątki i pieczęci okrągłej przez Naczelną Izbę Aptekarską oraz Naczelną Radę Lekarską - organy wydające te zaświadczenia.

Projektowane nowelizacje znoszą ten obowiązek, a zaproponowane zmiany polegają na wprowadzeniu zamiast pieczątki i pieczęci okrągłej - pieczęci, nadruku lub naklejki Naczelnej Izby Aptekarskiej, lub Naczelnej Rady Lekarskiej, zawierających informacje o nazwie, adresie, numerze telefonu, NIP i REGON.

- Dążenie do elektronizacji i tym samym uproszczenia załatwiania spraw w urzędach jest jednym z priorytetów polityki państwa wyrażonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wydawanie zaświadczeń w formie papierowej, któremu towarzyszy wymóg formalny stosowania pieczęci lub pieczątek stoi w sprzeczności z nowoczesnym, elektronicznym obrotem prawnym i gospodarczym. Wymóg stosowania pieczęci imiennych lub firmowych stanowi zbędny formalizm. - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz