Rezolucja WHO ws. przejrzystości rynku farmaceutycznego i poprawy dostępności do leków

28 Maja 2019, 13:36 Leki

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyjęła dziś rezolucję w sprawie poprawy przejrzystości rynków leków, szczepionek i innych produktów zdrowotnych w celu zwiększenia ich dostępności.

Rezolucja wzywa państwa członkowskie do zwiększenia publicznego udostępniania informacji na temat rzeczywistych cen płaconych przez rządy i innych nabywców za produkty zdrowotne, a także większej przejrzystości patentów farmaceutycznych, wyników badań klinicznych i innych czynników warunkujących ustalanie cen w całym łańcuchu wartości - od laboratorium po pacjenta.

Celem jest pomoc państwom członkowskim w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji przy zakupie produktów zdrowotnych, negocjowaniu bardziej przystępnych cen i ostatecznie zwiększeniu dostępu do produktów zdrowotnych dla pacjentów.

- Zapewnienie dostępu do leków ma kluczowe znaczenie dla rozwoju powszechnego zabezpieczenia zdrowotnego. Państwa członkowskie wyraziły również szerokie poparcie dla mapy drogowej dostępu do leków, szczepionek i innych produktów zdrowotnych Światowej Organizacji Zdrowia, ukierunkowuje prace WHO w tym zakresie na następne pięć lat.

źródło: WHO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz