Prezes NFZ podpisał zarządzenia dot. pomocy doraźnej, transportu sanitarnego oraz rehabilitacji leczniczej

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, podpisał dwa zarządzenia z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenia w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, a także rehabilitacja lecznicza.

Wprowadzone zmiany polegają na:

- dodaniu przepisów dotyczących wysokości dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej, które udzielane są przez pielęgniarki, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

- dodaniu przepisów dotyczących wysokości kar umownych w przypadku braku przekazania przez świadczeniodawcę informacji o liczbie pielęgniarek realizujących świadczenia, a także w przypadku, kiedy świadczeniodawca nie przeznaczy dodatkowych środków na świadczenia udzielane właśnie przez pielęgniarki. Modyfikacja jest związana z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 14 października, zmieniającego rozporządzenie ws. ogólnych umów o udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania. Chodzi o te postępowania w sprawie zawarcia lub zmiany umów udzielania świadczeń zdrowotnych, dotyczących świadczeń od 1 stycznia 2016 roku.


AP

Źródło: nfz.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz