Zmiany w przepisach dot. pozyskiwania specjalizacji w zawodach medycznych

29 Maja 2019, 16:00 Lekarze i biurokracja

Do opiniowania skierowany został rządowy projekt ws. uchylenia przepisów zawartych w ustawie o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Zmiana obejmie wszystkie uregulowane prawnie zawody medyczne. Co się zmieni?

Już o tym pisaliśmy tutaj: Farmaceuta i pielęgniarka będą mogli zrobić specjalizację np. z psychoterapii lub psychoseksuologii

Projektowana regulacja zakłada uchylenie art. 1 ust. 2 w ustawie z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz.786), który stanowi, że ustawa nie dotyczy osób wykonujących zawody medyczne, dla których zasady uzyskiwania tytułu specjalisty określają przepisy regulujące wykonywanie tych zawodów.

W trybie ww. ustawy można uzyskać tytuł specjalisty w pewnych dziedzinach np. psychoseksuologii czy psychoterapii dzieci i młodzieży, których inne grupy zawodowe np. lekarze nie mają w katalogu swoich specjalizacji. Wprowadzenie tej zmiany w projektowanej regulacji umożliwi osobom wykonującym zawody medyczne ustawowo uregulowane (np. lekarzom, pielęgniarkom, farmaceutom) przystąpienie do specjalizacji w dziedzinie określonej w trybie przepisów ww. ustawy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, jeżeli w swoich regulacjach prawnych dotyczących specjalizacji nie mają wskazanej tej dziedziny lub nie ma jednostki akredytowanej do prowadzenia specjalizacji.

Wprowadzenie procedowanej zmiany umożliwi uzyskanie tytułu specjalisty np. w dziedzinie zdrowia publicznego również farmaceutom, którzy nie mają w swoim katalogu dziedzin z zakresu farmacji, dziedziny - zdrowie publiczne lub diagnostom laboratoryjnym, u których dziedzina zdrowie publiczne, pomimo że występuje w wykazie dziedzin, nie została uruchomiona.

źródło: RCL

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz