Precedensowy wyrok sądu ws. realizacji recept przez techników farmaceutycznych

29 Maja 2019, 16:31 APTEKA FARMACEUTA

Sąd Okręgowy w Kielcach wydał precedensowy wyrok ws. realizacji recept przez techników farmaceutycznych.Uznał, że niezasadnym było nałożenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia na właściciela apteki kary pieniężnej z tytułu realizacji przez techników farmaceutycznych recept na produkty farmaceutyczne zawierające substancje bardzo silnie działające.

Sąd po analizie procesu legislacyjnego Prawa Farmaceutycznego na przestrzeni lat  uznał, że odesłanie w art. 91 ust. 1 Prawa farmaceutycznego do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych nie zwierającego Wykazu A (substancji bardzo silnie działających) jest celowym zabiegiem ustawodawcy. Tym samym, zdaniem Sądu, w obecnym porządku prawnym brak jest ograniczeń dla techników farmaceutycznych w wydawaniu przez nich produktów leczniczych zawierających substancje bardzo silnie działające.

Sąd odrzucił argumentację NFZ, że w wyznaczeniu zakresu uprawnień technika farmaceutycznego należy posługiwać się wykazem A zawartym w Farmakopei Polskiej, uznając, że takie rozumienie przepisu nie byłoby zgodne z zasadami Państwa Prawa. W konsekwencji Sąd uznał, że NFZ nie może nakładać kary na właściciela apteki z tytułu wydawania leków przez techników farmaceutycznych, skoro przepisy jasno nie wskazują, które konkretnie produkty lecznicze zawierające substancje bardzo silnie działające mogą być przez nich wydawane a które nie.

Wyrok jest prawomocny.

źródło: Domański Zakrzewski Palinka  

JK
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz