Lekarze ostro o zmianach w Kodeksie Karnym

29 Maja 2019, 17:08 lekarze operacja wyroby medyczne

Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich wyraził stanowczy sprzeciw wobec proponowanych przez resort sprawiedliwości zmian w Kodeksie karnym i innych ustawach. W podjętym dziś stanowisku podkreślono, że zmiana art. 155 może zaowocować spadkiem liczby wykonywanych zabiegów medycznych, a samo prawo karne nie powinno służyć podwyższaniu jakości opieki zdrowotnej.

Lekarze nie mają wątpliwości, że w żadnym systemie zaostrzenie kar nie służyło poprawie bezpieczeństwa obywateli ani zwiększeniu respektowania prawa. Co więcej ich zdaniem "prawo karne nie służy podwyższaniu jakości opieki zdrowotnej". W swoim stanowisku zaznaczyli, że proponowana zmiana art. 155 Kodeksu karnego, który jest najczęściej stosowanym w sprawach przeciwko medykom w przypadku popełnienia przez nich błędu medycznego, uderzy w środowisko lekarzy.

- Podwyższenie wymiaru kar i co za tym idzie nacisk ustawodawcy na orzekanie przez sąd kar bezwzględnego więzienia spowoduje, że lekarze obawiając się zagrożenia i odpowiedzialności karnej będą unikali podejmowania jakiegokolwiek ryzyka związanego z wykonywaniem zawodu. Tym samym może to skutkować spadkiem liczby wykonywanych zabiegów medycznych niosących za sobą ryzyko powikłań, ale jednak przede wszystkim mających na celu ratowanie życia człowieka - dodali prezesi okręgowych samorządów lekarskich. 

Zdaniem Konwentu sprzeciw budzi również sposób procedowania zmian w Kodeksie Karnym i pozbawienie samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów możliwości wyrażenia opinii. Według nowych zapisów za nieumyślne spowodowanie śmierci będzie groziło od roku do lat 10 pozbawienia wolności, a jeżeli sprawca spowoduje śmierć więcej niż jednej osoby – od lat dwóch do 15.

AM

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz