Raport DZP: Zwiększenie dostępności szczepień zalecanych w Polsce

30 Maja 2019, 12:26 szczepienie

Co należy zmienić, aby farmaceuci w Polsce mogli szczepić pacjentów? Co z ordynacją szczepień przez pielęgniarki? Na te i inne pytania odpowiadają autorzy raportu "Zwiększenie dostępności szczepień zalecanych w Polsce" przygotowanego  dla Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy.

W raporcie zostały omówione aspekty przeprowadzania szczepień w podmiotach leczniczych oraz możliwości przeprowadzania szczepień w aptekach.

W tym pierwszym obszarze omówiono przepisy regulujące obrót szczepionkami, finansowanie oraz uprawnienia personelu. Obejmowało to identyfikację wątpliwości prawnych oraz przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych. Jednym z proponowanych rozwiązań jest uprawnienie pielęgniarek do ordynowania szczepionek.

W obszarze przeprowadzania szczepień w aptekach analizie poddano istniejące otoczenie prawne, w szczególności w zakresie barier regulacyjnych. Pozwoliło to zidentyfikować, jakie zmiany prawne należałoby wprowadzić aby umożliwić przeprowadzanie szczepień w aptekach, w tym przez farmaceutów. Takie rozwiązanie wpisuje się w postulowane w Polityce Lekowej na lata 2018-2022 wprowadzenie opieki farmaceutycznej.

Raport zaprezentowany został na Flu Meeting w kwietniu 2019 r.

Raport dostępny jest tutaj

źródło: DZP

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz