Rada Przejrzystości rekomenduje zmiany w leczeniu raka prostaty. Apel pacjentów do MZ

30 Maja 2019, 13:15 rak prostata pacjent

Kluczowe kryterium kwalifikacji do programu lekowego dla zaawansowanego raka prostaty nie znajduje uzasadnienia klinicznego -takie stanowisko już dwukrotnie w tym roku przyjęła Rada Przejrzystości. Fundacja Onkocafe zwróciła się do ministra zdrowia z prośba o natychmiastową implementację proponowanych zmian. Pyta również o przeciągające się prace nad zmianami organizacyjnymi w tej dziedzinie.

Rada Przejrzystości pod koniec stycznia przyjęła stanowisko w sprawie zasadności wprowadzenia zmian w programie lekowym poprzez zniesienie tzw. skali Gleasona, czyli skali oceny patomorfologicznej raka prostaty. W dokumencie dostępnym na stronach internetowych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji można przeczytać, że analitycy nie znaleźli podobnych zapisów w innych państwach. Co więcej, wskazywali, że wyniki badań naukowych wskazują, że pacjenci odnoszą korzyści niezależnie od wartości skali Gleasona w ich przypadku. Według Agencji obecne kryteria w programie lekowym wykluczają grupę niemal pół tysiąca chorych.

W swoim piśmie skierowanym do Łukasza Szumowskiego Fundacja Onkocafe zwraca uwagę na niepokojący fakt zależności pacjenta od przypadkowo ustalonych kryteriów kwalifikacji do leczenia. Wskazuje również, że Rada Przejrzystości podtrzymała to stanowisko oceniając kolejny lek stosowanych w terapii zaawansowanego raka prostaty. Wnoszę o niezwłoczne zmiany w programie lekowym leczenia zaawansowanego raka gruczołu krokowego, zgodnie ze stanowiskiem Rady Przejrzystości. Proszę również o dochowanie należytej staranności przy konstruowaniu treści programów w przyszłości, bowiem nieuzasadnione kliniczne ograniczenia wprost przekładają się na szanse pacjentów onkologicznych - czytamy w piśmie Anny Kupieckiej, Prezes Zarządu.

Fundacja w wystąpieniu zwróciła również uwagę na przeciągające się prace nad zmianami w organizacji opieki nad pacjentami. Co prawda z otwartością przyjęła informację o pracach nad świadczeniem kompleksowej diagnostyki i leczenia raka prostaty, jednak proces ten przeciąga się, a data jego zakończenia nie jest znana. Mieliśmy nadzieję, że to działanie, uzupełnione powołaniem rejestru medycznego oraz przyjęciem wytycznych postępowania, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pozytywnie wpłynie na sytuację chorych. Niestety prace te opóźniają się.

 źródło: OnkoCafe

Zobacz również:

 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Walczący prostatyk Piątek, 31 Maja 2019, 12:29
Moje pokolenie przeżyło wile zmian, ale takiego zakłamania, nie liczenie się z nie nie było jeszcze umierającymi prostatykami, opluwanie, kłamstwa jeszcze 20 lat temu nie było. Historia uczy, że ręka sprawiedliwości dziejowej ukaże winowajców rozedrgania społeczeństwa. bo dobro musi zwyciężyć. Zło musi być ukarane. Tylko, czy jako prostatyk, doczekam tego momentu? Nie!A może jednak, szybciej, niż mysię? Z ludźmi w tym ministerstwie nie chcę już mieć kontaktu. Mierzi mnie Trochę honoru. Czy oni wiedzą, co to honor?