Rzecznicy Praw Pacjenta i Praw Obywatelskich będą wspólne działać na rzecz polskich pacjentów

31 Maja 2019, 10:45

Rzecznicy Praw Pacjenta i Praw Obywatelskich spotkali się, by omówić wspólne działania na rzecz polskich pacjentów. Jakie bieżące problemy dostrzegają? Jakie obszary w systemie wymagają poprawy?

Spotkanie W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się spotkanie Rzecznika Praw Pacjenta, Bartłomieja Chmielowca i Rzecznika Praw Obywatelskich, Adama Bodnara odbyło się w czwartek w biurze RPO w Warszawie. 

Rzecznicy omówili bieżące zagrożenia dla praw pacjenta w Polsce, a także bariery (zwłaszcza finansowe) utrudniające wykonywanie przez nich zadań.

Postanowili również o zacieśnieniu współpracy obu instytucji i zaplanowali wspólne prace nad rozwiązaniem problemów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, finansowania psychiatrii sądowej, detencji osób starszych w szpitalach psychiatrycznych, stosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz systemu orzekania o zdarzeniach medycznych.

Rzecznicy zadeklarowali również wymianę informacji i współpracę w zakresie rozpatrywania wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej w sprawach, w których zarówno Rzecznik Praw Pacjenta, jak i Rzecznik Praw Obywatelskich są organami właściwymi.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz