Dofinansowania NFZ dla świadczeniodawców na informatyzację w 2019 r.

03 Czerwca 2019, 13:37 komputer lekarz cyfryzacja informatyzacja e-zla e-zdrowie

W piątek (31 maja) opublikowany został projekt zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców

 

Dofinansowanie udzielane jest uprawnionemu świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w rodzaju:

1) podstawowa opieka zdrowotna lub

2) podstawowa opieka zdrowotna - nocna i świąteczna opieka zdrowotna, lub

3) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - świadczenia w poradniach, lub

4) ambulatoryjna opieka specjalistyczna - w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS), lub

5) leczenie szpitalne - oddziały szpitalne, lub

6) leczenie szpitalne - świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), lub

7) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub

8) rehabilitacja lecznicza, lub

9) leczenie stomatologiczne, lub

10) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, lub

11) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - teleradioterapia stereotaktyczna / kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej / teleradioterapia protonowa / kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1), lub

12) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie-pompa baklofenowa, lub

13) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – telekonsylium, lub

14) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, lub

15) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III), lub

16) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - dziecięca opieka koordynowana (DOK), lub

17) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) lub

18) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, lub

19) opieka paliatywna i hospicyjna.

Więcej informacji: TUTAJ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz