NRL stanowczo sprzeciwia się zmianom w kodeksie karnym

03 Czerwca 2019, 15:49 lekarz

Naczelna Rada Lekarska stanowczo sprzeciwia się zmianie treści art. 155 Kodeksu karnego i ocenia, że godzi ona w bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza. Co radzi lekarzom?

Naczelna Rada Lekarska przyjęła stanowisko, w którym stanowczo sprzeciwia się zmianie treści art. 155 kodeksu karnego, dokonanej w uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 maja 2019 r. ustawie o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

- Zmiany, na które nie ma zgody samorządu lekarskiego, polegają na tym, że z jednej strony ograniczają do minimum możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w stosunku do lekarza uznanego winnym nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta, a z drugiej odbierają sędziom możliwość wymierzenia za taki czyn kary ograniczenia wolność lub grzywny zamiast kary pozbawienia wolności - czytamy w stanowisku.

W ocenie NRL, wprowadzanie zmian, które w sposób automatyczny nakładają bezwzględną karę pozbawienia wolności na lekarza, który niosąc pomoc choremu pacjentowi nieumyślnie doprowadzi do jego śmierci, godzi w bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza.

Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do lekarzy, aby w przypadku wejścia w życie tych przepisów, niosąc niezbędną pomoc pacjentom, nie podejmowali nadmiernego ryzyka, które może prowadzić do poniesienia tej odpowiedzialności.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz