Samorząd lekarski o wycenie świadczeń stomatologicznych dla dzieci

03 Czerwca 2019, 15:50 Stomatologia

Naczelna Rada Lekarska wyraża stanowczy sprzeciw wobec nieujęcia umów w rodzaju leczenia stomatologicznego w procesie podwyższenia wyceny poszczególnych rodzajów świadczeń finansowanych ze środków publicznyc.

Naczelna Rada Lekarska w przyjętym stanowisku przypomniała, że przedstawiony do konsultacji publicznych w dniu 27 maja 2019 r. projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne przewiduje jedynie wzrost współczynnika korygującego wycenę punktową świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży z 1,3 do 1,5.

Rada zwróciła uwagę, że przedstawione w tym samym czasie do konsultacji publicznych zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące wyceny innych rodzajów świadczeń zwiększają finansowanie wyraźnie wskazując, że podwyżka wyceny świadczeń jest skutkiem wzrostu kosztów ponoszonych przez świadczeniodawców przy ich realizacji, w szczególności zwiększającymi się kosztami wynagrodzeń personelu.

W ocenie NRL, projekt dot.leczenia stomatologicznego zdaje się zupełnie pomijać fakt iż:

  1. placówki stomatologiczne są dotknięte przynajmniej w takim samym stopniu co pozostali świadczeniodawcy wzrostem kosztów,
  2. znaczna część placówek stomatologicznych nie wykonuje świadczeń podlegających ww. współczynnikowi.

- Świadczenia stomatologiczne nie miały od lat rewaloryzowanej wyceny. Procedury zabiegowe wyceniane są na poziomie nieprzystającym do kosztów i ryzyka ich udzielania - czytamy w stanowisku.

Jak przypominają lekarze, w posiadaniu Prezesa NFZ jest obszerna korespondencja NRL wskazująca na konieczność zmiany tabeli punktowej z uwagi na ewidentne wady względnej wyceny punktowej niektórych procedur. Analiza ta poparta jest opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Rada wskazuje, że Minister Zdrowia powinien niezwłocznie dokonać:

  1. analizy nakładów na leczenie stomatologiczne oraz wyceny świadczeń,
  2. niezbędnych korekt w ostatecznej wersji planu finansowego na 2019 r
  3. analizy wyceny świadczeń stomatologicznych, tak aby spowodować głębsze zmiany w Zarządzeniu będącym przedmiotem konsultacji.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz