NFZ: zarządzenie dotyczące kontroli prowadzonych przez Fundusz

05 Czerwca 2019, 11:53 NFZ

Zarządzenie ws. kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia opublikowała centrala NFZ. Chodzi o dostosowanie przepisów wewnętrznych do ustawy z 21 lutego br., która zmieniła zasady prowadzenia kontroli realizowanych przez NFZ, w tym m.in. nadała Prezesowi NFZ uprawnienia do przeprowadzania kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz nakładania kar umownych.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, wprowadzenie nowego zarządzenia w przedmiotowym zakresie jest wynikiem konieczności dostosowania obowiązujących przepisów wewnętrznych do przepisów ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 399). Ustawa o centralizacji kontroli NFZ - z podpisem Prezydenta

- W ustawie tej w miejsce dotychczasowej regulacji art. 64 ustawy o świadczeniach oraz art. 47 ustawy o refundacji, określającego zakres i tryb kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wprowadzono dział III A, regulujący kompleksowo ten obszar działalności NFZ przez ujęcie w regulacjach również kontroli ordynacji leków i kontroli aptek - wskazano w uzasadnieniu.

W zarządzeniu uregulowano kwestie wymagające zachowania transparentności oraz jednolitej realizacji zadań w zakresie prowadzenia postępowań kontrolnych przez NFZ.

Zarządzenie określa m.in. sposób i tryb przygotowywania kontroli, sposób dokumentowania kontroli oraz wzory dokumentów określone w zarządzeniu,  zadania komórek organizacyjnych NFZ oraz pracowników NFZ w zakresie prowadzonego postępowania kontrolnego, w tym służące zapewnieniu jakości realizacji zadań kontrolnych, zadania osób wykonujących czynności związane z kontrolą, dokumentowanie postępowania kontrolnego i czynności z nim związanych, rejestry i sprawozdania z kontroli, a także kwestie dotyczące zapewnienia jakości realizacji zadań kontrolnych.

Źródło: NFZ

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz