NFZ: zarządzenie dotyczące umów w programach lekowych

05 Czerwca 2019, 13:04 NFZ

Chodzi o zarządzenie nr 59/2019/DGL Prezesa NFZ z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe.

Zmiany wprowadzone zarządzeniem wynikają m.in. z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia refundacyjnego obowiązującego od 1 maja br.

Zmiany te dotyczą m.in. dodatnia nowych lub usunięcia kodów GTIN dla niektórych substancji czynnych, wymagań w zakresie organizacji udzielania świadczeń dla niektórych programów lekowych. Zmieniony został także katalog współczynników korygujących stosowanych w programach lekowych, a także zmniejszono wartość progu kosztowego rozliczania niektórych substancji czynnych uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz