Ile na refundację wydał NFZ w kwietniu?

05 Czerwca 2019, 13:19 leki

NFZ opublikował nowe dane o wykorzystaniu pieniędzy na refundację leków w kwietniu. Ile dopłacił do refundacji aptecznej, a ile z zaplanowanej kwoty wydał na chemioterapię i programy lekowe? 

1,131 mld zł - tyle Narodowy Fundusz Zdrowia dopłacił do leków leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w kwietniu tego roku. 

Refundacja apteczna

Najwyższe wykonanie odnotowano w refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę. NFZ w kwietniu wydał na ten cel ponad 747 mln zł.  A w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. wydano 33,4 proc. kwoty zarezerwowanej na ten cel na cały rok. 

Programy lekowe

Na leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w ramach programów lekowych wydano 324,8 mln zł. Po pierwszym kwartale wykorzystano 20,015 proc. proc. zarezerwowanej w planie finansowym kwoty na ten cel.

Chemioterapia

Na leki stosowane w chemioterapii w styczniu  przeznaczono  59,3 mln zł. W sumie, od początku roku na ten cel przeznaczono 211,7 mln zł.

Koszty całkowitego budżetu na refundację w mln zł:

Lp.

Wyszczególnienie

Planowany całkowity budżet na refundację na 2019 rok

Wykonanie za
(04/2019)

Wykonanie narastająco

% wykonania całkowitego budżetu na refundację                   

1

2

3

4

5

6=5/3

Całkowity budżet na refundację (1+2+3+4)

13 236,11

1 131,60

4 213,26

31,83%

1

leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi

3 760,62

324,88

1 085,30

28,86%

2

leki stosowane w chemioterapii

740,50

59,32

211.71

28,59%

3

Refundacja, w tym:

8 731,98

747,40

2 916,24

33,40%

3.1

refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę

8 697,16

744,99

2 907,33

33,43%

3.2

refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy

20,63

1,04

3,73

18,08%

3.3

refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 18 ustawy

14,20

1,35

5,18

36,53%

4

Rezerwa, o której mowa w art. 118 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy

3,00

0,00

0,00

-

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz