Pielęgniarki Cyfrowe stanowczo przeciwko zaostrzeniu prawa karnego

06 Czerwca 2019, 9:08 pielęgniarka

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe stanowczo sprzeciwia się zaostrzeniu prawa karnego dotyczącego orzekania w sprawie błędów medycznych. Jak podkreślają kara za „nieumyślne spowodowanie śmierci” dotyczy również pielęgniarek i położnych.

JAk przypomniały Pielęgniarki Cyfrowe w nowelizacji kk. art. 155, otrzymuje brzmienie: „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”. Podkreśliły, że jest to przepis najczęściej używany do oskarżania personelu medycznego w sprawie błędów medycznych kończących się śmiercią pacjenta. Dotychczasowe przepisy przewidywały kary od 3 miesięcy do 5 lat. Sądy mogły zasądzać karę w zawieszeniu i tak najczęściej orzekano. Zazwyczaj po nich następowały pozwy cywilne o odszkodowanie.

Pielęgniarki cyfrowe wskazują, że po nowelizacji sąd będzie musiał orzec karę bezwzględnego więzienia, ponieważ zawieszenie możliwe jest tylko dla kar do jednego roku (art. 69 kk).

Jak podkreśliły, odpowiedzialność zawodowa to bardzo poważny i niezwykle ważny temat w każdej branży. - O ile ( nie ujmując absolutnie innym zawodom odpowiedzialności ) bankier pomyli się w liczeniu pieniędzy, ogrodnik pomyli nazwę krzewu, a listonosz nie dostarczy listu, tak pomyłka w ochronie zdrowia może się zakończyć olbrzymią tragedią skutkująca kalectwem, a w najgorszym przypadku śmiercią człowieka - czytamy na stronie Stowarzyszenia.

Pielęgniarki przypomniały, że każdy zawód medyczny, w tym pielęgniarstwo, czy położnictwo posiadają przepisy regulujące odpowiedzialność zawodową, a dla pielęgniarek i położnych jest to Ustawa o samorządzie pielęgniarki i położnej z dn. 1.07.2011 rozdział VI – odpowiedzialność zawodowa , która stanowi że pielęgniarka i położna podlega odpowiedzialności : karnej, cywilnej, pracowniczej oraz zawodowej. Kolejnym dokumentem wiążącym dla w/w grupy jest również Kodeks etyki zawodowej oraz Ustawa z dn. 15.07.2011 o zawodach pielęgniarki i położnej.

- Każde działanie na rzecz pacjenta, włączając w to również relacje powinno być oparte na przepisach zawartych w ustawach oraz kodeksie. Tylko wypełnianie tych przepisów daje nam pełną ochronę przed popełnieniem błędów. (...) Ze względów bezpieczeństwa pacjenta, ale również własnego, możemy podać lek, czy wykonać działania jedynie wówczas, gdy zlecenie lekarskie jest zapisane w dokumentacji medycznej, a jedynym odstępstwem jest stan zagrożenia życia. W tym jedynym przypadku wpisanie podania leków, czy podjętych działań może być uzupełnione po zakończeniu akcji ratowania życia ( art. 15 ust. 1, 2 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).

O dobre relacje w zespole terapeutycznym należy zawsze dbać, jednak w pracy zawodowej o tak wysokiej odpowiedzialności, liczy się przestrzeganie procedur i zapisów ustawowych w celu ochrony prawnej każdego z nas. Na salach sądowych często zapominamy o przyjaźniach broniąc siebie… - wskazują pielęgniarki.

W ich opinii, zaostrzenie zapisów w Kodeksie karnym dotyczących karania za błędy medyczne, które są już i tak bardzo rygorystyczne, sprawi olbrzymie utrudnienia w podejmowaniu działań ratujących życie człowieka.- Czy podjęcie ekstremalnych działań, co prawda zgodnych z naszymi kompetencjami i umiejętnościami lecz skrajnie trudnych, obarczonych dużym ryzykiem niepowodzenia będzie działała motywująco dla lekarza/ pielęgniarki/ położnej? Czy strach przed możliwymi konsekwencjami nie będzie paraliżował działań? - pytają Pielęgniarki Cyfrowe i odpowiadają jednocześnie, że to, co ma być dobre teoretycznie dla pacjenta, może okazać się jego końcem.

Według pielęgniarek, skutkiem wprowadzenia takich zapisów może być gwałtowny spadek zainteresowania studiami medycznymi, zarówno w profilu lekarskim, jak i pielęgniarskim oraz w innych zawodach medycznych oraz zachowawcze i asekuracyjne podejście do terapii pacjentów.

Źródło: Pielęgniarki Cyfrowe

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz