Czwartek w pigułce

06 Czerwca 2019, 8:35 kalendarz
Rząd zajmie się dziś zmianą ustawy o pielęgniarkach i położnych. W Sejmie trwają prace nad kodeksem postępowania karnego, który budzi niepokój wśród pracowników medycznych.

11:00 Podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa karnego. W planach posiedzenia:

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3251), senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego (druk nr 3134) oraz senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postepowania karnego ( druk nr 3193) – kontynuacja.

O godz. 10:00 planowane jest Posiedzenie Rady Ministrów. W planach posiedzenia m.in:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz