KE: Praktyka podatkowa ws. importu produktów do produkcji leków sprzeczna z przepisami UE

06 Czerwca 2019, 16:33 pieniądze

Polska nie zwraca podatków zapłaconych od importowanego alkoholu etylowego używanego do produkcji wyrobów leczniczych, co „jest sprzeczne” z unijnymi przepisami dotyczącymi podatku od alkoholu. Komisja Europejska daje Polsce dwa miesiące na podjęcie działań w tym zakresie. W innym przypadku sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości UE 

Komisja Europejska zwraca się do Polski o dostosowanie krajowych praktyk dotyczących zwolnień dla importowanego alkoholu wykorzystywanego do produkcji leków, do przepisów UE.

Komisja uzasadnia, że Polska nie zezwala importerom alkoholu wykorzystywanego w produkcji leków na obligatoryjne zwolnienie z podatku akcyzowego, w przypadku gdy nie zdecydują się oni na procedurę zawieszenia cła.

Obecnie polskie przepisy nie przewidują możliwości zwrotu podatku akcyzowego zapłaconego od importu alkoholu etylowego używanego do produkcji leków po zapłaceniu cła. Praktyka ta jest sprzeczna z przepisami prawa UE dotyczącymi harmonizacji struktur podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych oraz zasadą proporcjonalności (dyrektywa Rady 92/83 / EWG).

Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, Komisja może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE - czytamy.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz